De By-van der Heyden Fonds

Dit fonds is speciaal voor beeldhouwers, om hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of geeft aan projecten op het gebied van de beeldhouwkunst.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het De By-van der Heyden Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten