Geert Mak Fonds

Het Geert Mak Fonds ondersteunt ervaren auteurs van historische en literaire non-fictie.
Geert Mak Fonds

Het Geert Mak Fonds maakt het mogelijk dat ervaren auteurs van historische en literaire non-fictie met minimaal twee boeken op hun naam, zich enige tijd volledig kunnen vrijmaken voor hun werk aan een nieuwe publicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoekskosten voor een biografie of veldwerk voor een literair-journalistieke reportage. Het fonds is, kortom, bedoeld als een steun in de rug voor auteurs die bezig zijn met een waardevol project dat, ondanks hun inspanningen, om financiële redenen in de knel dreigt te komen. De bijdrage van maximaal € 20.000 geeft auteurs opnieuw vrijheid en tijd.

Het startkapitaal van € 75.000 in dit fonds komt van de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs aan Geert Mak in 2017

Aanvragen

Het is niet mogelijk om via de reguliere weg een aanvraag te doen voor een toekenning uit het Geert Mak Fonds. Jaarlijks krijgen uitgevers de uitnodiging om via stille voordracht, dus zonder medeweten van de auteur, kandidaten voor te dragen voor een toekenning. Deze aanvragen worden in behandeling genomen door de Adviescommissie Geschiedenis en Letteren.

Bijdragen

U kunt ook bijdragen aan het ondersteunen van auteurs via het Geert Mak Fonds. Dit kan eenvoudig en snel online. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0367 3775 35 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. bijdrage Geert Mak Fonds. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het Geert Mak Fonds.

 Vragen

Voor meer informatie over het Geert Mak Fonds, of over het doen van een voordracht, kunt u contact opnemen met Romkje de Bildt, adviseur Geschiedenis en Letteren via R.deBildt@cultuurfonds.nl


Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Geert Mak Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten