Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds

Het fonds beoogt ontwerpers en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak lichtontwerpen.
Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Lichtontwerpen

Licht is overal. Het is meestal onbewust aanwezig, en tegelijkertijd bepalend voor de ervaring of beleving ter plaatse. Lichtontwerpen is vormgeven met licht in een omgeving of theatrale context. Het is tevens het vak om mensen, objecten, ruimtes of gebouwen naar wens zichtbaar te maken of tot hun recht te laten komen. Een lichtontwerp is een integraal onderdeel van een geheel.

In een goed ontwerpproces staan de inhoudelijke analyse en artistieke uitwerking centraal, en wordt het lichtplan vanuit creativiteit, niet vanuit techniek, ontwikkeld. Daarbij speelt integratie van de aspecten van licht een essentiële rol: intensiteit, richting, kleur, warmte, kleurweergave, aard en kwantiteit van armaturen, aanwezigheid van daglicht, en de uitwerking daarvan op materialen, achtergronden, omgeving en schaal.

Uitgangspunt en doel fonds

Henk van der Geest (1952-2019) was een lichtontwerper die zich hard maakte voor de ontwikkeling van het vak lichtontwerpen als artistieke discipline. Zijn credo, ook voor het fonds, is dat niet de techniek maar de artistieke en/of inhoudelijke visie uitgangspunt is voor lichtplannen of belichting van (muziek)theatervoorstellingen en concerten, tentoonstellingen en exposities, gebouwen en (openbare) ruimtes.
Het fonds beoogt ontwerpers en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak lichtontwerpen.

Doelgroep en bereik

Opkomende of gevestigde ontwerpers, kunstenaars, (interieur)architecten en museumbelichters kunnen een aanvraag indienen voor onderzoeksprojecten of een beurs voor coaching, begeleiding of bijscholing op het gebied van lichtontwerpen, in binnen- en buitenland.

Lichttechniek

Toepassing van technische middelen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van licht ontwerpen.
De aanvrager wordt verondersteld basiskennis van, en basiservaring met licht en lichttechniek te hebben, en indien van toepassing met 3D. Wel kan verdere lichttechnische ontwikkeling integraal onderdeel uitmaken van een artistiek/inhoudelijk traject.

Uitsluitingen

Het fonds is niet bedoeld voor financiering van reguliere lichtontwerpen, het maken van lichtkunst, het ontwerpen van lampen en armaturen, scholing in lichttechniek of driedimensionaal ontwerpen, en (organisatie van) lichtfestivals.

Aanvragen

Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 februari tot 1 april. Het beschikbare budget bedraagt € 15.000,- per jaar.

Voordat je een aanvraag indient moet je contact opnemen met Hans van Straten of Maud Nass via info@cultuurfonds.nl. Je wordt dan geïnformeerd op welke wijze je kunt aanvragen.


Door het Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten