Hugo van Win Glasfonds

Het stimuleren van glaskunst in Nederland door het verlenen van stipendia aan jonge kunstenaars, het financieel ondersteunen van aankopen van zowel werk van jonge glaskunstenaars als van glaskunstobjecten uit de periode 1850-1940 en het financieel bijdragen aan publicaties over glaskunst.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Hugo van Win Glasfonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten