Jaap Heij en Maudy Smith Fonds

Voor projecten op het gebied van beeldende kunst. De voorkeur gaat uit naar schilderkunst, experiment (m.u.v. videokunst) en talentontwikkeling.
Jaap Heij en Maudy Smith Fonds

Al hun hele leven dragen oprichters Jaap Heij (chemisch analist, 1934-2019) en Maudy Smith (taxonome van gisten) kunst en cultuur een warm hart toe. Met hun onderzoekende geest hebben ze zelf verschillende kunstvormen beoefend en met veel plezier en nieuwsgierigheid (experimentele) uitingen van kunstenaars gevolgd en ondersteund. Dat laatste willen zij graag met hun fonds op naam voortzetten.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten