Marke van Streukel / Marke van Berkum Fonds

Stimuleert natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg binnen het grondgebied van de huidige provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Marke van Streukel / Marke van Berkum Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten