Barbara Eveline Keuning Fonds

Geeft aan natuurbehoud in Nederland, met name aan initiatieven gericht op de instandhouding van natuurlijke flora en fauna.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  online platform Doorontwikkeling invoer meetnet Nestkaarten
  • natuur
  € 7.400,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  natuurontwikkeling Bosreservaat Breeveen
  • natuur
  € 7.400,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  rapport/verslag Onderzoek verbetering bodembiologie ten behoeve van klimaatbestendige bossen
  • natuur
  € 2.599,00
 • De Vlinderstichting
  educatieproject De BSO telt mee - pilot
  • natuur
  € 5.000,00
 • De Vlinderstichting
  publicatie 'Belangrijke vlindergebieden - Important butterfly areas' door Ch. van Swaaij
  • natuur
  € 2.832,00
 • Stichting Onderzoek Scholekster
  algemene bijdrage Save Our Scholeksters (SOS)
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Partizan Publik
  community-art project Ontmoetingen met de achterban - Drie Noordzeecassussen
  • natuur
  € 12.500,00
 • Stichting Het Levend Archief
  natuurontwikkeling Het Levend Archief/ Nationale Zadencollectie
  • natuur
  € 4.000,00
 • Stichting Landschap Noord-Holland
  natuurontwikkeling Inrichting Zandpolder 4
  • natuur
  € 2.500,00
 • Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland
  beleids-/beheersmatig onderzoek voor het Living Planet Report - Natuur in Nederland
  • natuur
  € 2.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling Loosdrechtse plassen, de grote karekiet
  • natuur
  € 2.664,00
 • Stichting RAVON
  campagne platform kwabaalherstel
  • natuur
  € 2.500,00
 • Stichting Heg-en-Landschap
  publicatie 'Planten van hier - Gids voor autochtone bomen en struiken' door H. Ketelaar
  • natuur
  € 2.000,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  ontwikkeling Veentjeswei
  • natuur
  € 1.200,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  onderzoek naar akkervogelbeheer
  • natuur
  € 1.800,00
 • Stichting Anemoon
  onderzoek Ecologische atlas mariene schelpdieren van Nederland
  • natuur
  € 1.500,00
 • Bomenstichting
  cursus boomvrijwilligers
  • natuur
  € 1.500,00
 • Uitgeverij NatuurMedia (DUBBEL)
  educatieprojecten, archiveren en ontsluiten natuurfilms
  • natuur
  € 1.500,00
 • Worldwide Owl Conference 2007
  landelijke uilendag
  • natuur
  € 1.800,00