Breed & Hogenbirk Erfgoedfonds

Het Breed & Hogenbirk Erfgoedfonds ondersteunt projecten op het gebied van natuur, cultuur en landschap, die leiden tot concreet zichtbare (kleine) natuur- en/of cultuurhistorische elementen die worden gerealiseerd met een grote inbreng van vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties. De voorkeur gaat daarbij uit naar (educatieve of promotionele aspecten van) projecten op de Veluwe en in de omgeving van Apeldoorn in het bijzonder..

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
  aankoop tribune/zaalinrichting Inrichting Erfgoedhuis Apeldoorn
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.755,97
 • Stichting Natuurcentrum Arnhem
  Gidsenscholing Molenplaats Sonsbeek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Feriening "Doarpsbelang Bitgum"
  Herinrichting stateterrein Groot ter Horne (tussen Bitgum en Bitgummole)
  • natuur
  € 5.000,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling kweldergebied Peazemerlannen voor weide- en wadvogels
  • natuur
  € 7.875,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  natuurontwikkeling aansluitend aan Natura2000 gebied Bergvennen
  • natuur
  € 3.250,00
 • Wijkraad Apeldoorn-Zuid
  kunstwerk bij de Kayersbeek
  • beeldende kunst
  € 3.000,00
 • IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
  app natuurwandel/-fietsroutes in heel Nederland
  • natuur
  € 3.400,00
 • Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen
  educatieproject Klimrozen in Zicht
  • natuur
  € 2.350,00
 • De Vlinderstichting
  educatieproject Vlinders met vakantie? Natuurlijk!
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
  restauratie waterfilterkelder
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk
  tentoonstelling De realisatie van een natuureducatieve beleving
  • natuur
  € 2.500,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie buitenplaats eendenkooi
  • natuur
  € 2.250,00
 • Stichting Natuurkampeerterreinen
  educatieproject Venster op het Landschap
  • natuur
  € 2.500,00