Cultuurfonds Hattem

Het verwerven van middelen om deze ter beschikking te stellen aan cultuur en natuur bevorderende, alsmede samenlevingsverbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren. Eén en ander voor zover van de overheid en/of andere instanties redelijkerwijze niet verwacht mag worden, dat zij daarvoor financiële middelen ter beschikking stellen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting De Hattemer Beiaard
  maquette van de stad Hattem rond 1560
  • geschiedenis en letteren
  € 500,00
 • Stichting Cultuurfonds Hattem
  Beëindiging en overdracht middelen Cultuurfonds Hattem
  • buurtcultuur
  € 32.747,67
 • Stichting Voerman Stadsmuseum Hattem
  app Kunst zien zonder te kijken
  • beeldende kunst
  € 1.000,00
 • Stichting Matthäus Passion Hattem
  uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach
  • muziek
  € 1.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging te Hattem
  concert
  • muziek
  € 1.000,00
 • Vocaal Ensemble Cantabile
  concert The Armed Man
  • muziek
  € 1.000,00
 • Stichting De Hattemer Beiaard
  concert De Johannes in de Andreas
  • muziek
  € 750,00
 • Beeldhouwersgilde Hattem e.o.
  realisatie drie bronzen portretten
  • beeldende kunst
  € 1.925,00
 • Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel
  manifestatie 25 jaar Theeschenkerij Oldeniel!
  • muziek
  € 400,00
 • Stichting Rond Uit Hattem
  theaterproductie Kooi van Wassenaar
  • theater, dans en film
  € 1.500,00
 • Hervormde Gemeente Hattem
  restauratie kerkdak Grote- of Andreaskerk te Hattem
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • het Cultuurfonds
  Cultuurfonds Hattem communicatie en voorlichtingskosten
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • het Cultuurfonds
  Cultuurfonds Hattem communicatie en voorlichtingskosten
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Arbeiders Muziekvereniging Ontwaakt
  concert Herberg Molecaten Kerstevent in MFC de Marke
  • muziek
  € 1.000,00
 • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Hattem e.o.
  theaterproductie De OmZieners
  • theater, dans en film
  € 375,00
 • Stichting Opoes House of Music
  festival New Orleans in Hattem
  • muziek
  € 1.000,00
 • De Christelijke Gemengde Zangvereniging Jubilate Deo
  uitvoering oratorium Elias van J.L.F. Mendelssohn Bartholdy
  • muziek
  € 1.000,00
 • Stichting Rond Uit Hattem
  aankoop Hanging Baskets
  • natuur
  € 500,00
 • Stichting De Hattemer Beiaard
  concertreeks Hanze Zomerconcerten 2017
  • muziek
  € 500,00
 • het Cultuurfonds
  Cultuurfonds Hattem communicatie en voorlichtingskosten
  • buurtcultuur
  € 2.500,00