Fonds voor Numismatiek

Stimuleert Nederlandse munt- en penningkunde. Bij onvoldoende aanvragen op dit terrein kan financiële steun worden verleend aan projecten op het gebied van wetenschap of beeldende kunst.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Drents Museum
  tentoonstelling Dacia! - Rijk van goud en zilver
  • geschiedenis en letteren
  € 7.500,00
 • Citypastoraat Domkerk
  gedenkteken het ontwerpen en uitbrengen van een penningen serie Domkerk ter gelegenheid van het gereedkomen
  • geschiedenis en letteren
  € 2.500,00
 • Baltus
  kunstwerk Muybridge penning
  • beeldende kunst
  € 1.500,00
 • Vereniging voor Penningkunst
  kunstwerk 2020 penning
  • beeldende kunst
  € 4.000,00
 • Noord-Hollands Archief
  tentoonstelling Meer dan Mooi - vaste tentoonstelling Collecties Koninklijke Joh. Enschedé
  • geschiedenis en letteren
  € 7.500,00
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
  publicatie 'Beeldboekje numismaten van Nederland (1500 tot heden)'
  • geschiedenis en letteren
  € 1.250,00
 • Vereniging voor Penningkunst
  tentoonstelling Fidem 2018
  • geschiedenis en letteren
  € 2.500,00
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
  publicatie 'Beeldboekje numismaten van Nederland (1500 tot heden)'
  • geschiedenis en letteren
  € 2.500,00
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
  publicatie 'De canon van de Nederlandse Numismatiek'
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00
 • Numismatische Kring Groningen
  jubileumviering
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Vereniging voor Penningkunst
  tentoonstelling hangende penningen
  • geschiedenis en letteren
  € 4.100,00
 • Vereniging voor Penningkunst (DUBBEL)
  tentoonstelling Beeld van een Penning
  • beeldende kunst
  € 7.600,00
 • Numismatische Kring Groningen
  jubileum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00