Fritz van leer

FritzvanLeer Fonds

Voor vernieuwende projecten in een historische context, waarbij architectuur centraal staat.

Doelstelling FritzvanLeer Fonds

“Het financieel ondersteunen van vernieuwende projecten in een historische context, waarbij de ontwerpdiscipline (architectuur en stedenbouw) nadrukkelijk centraal staat en bij voorkeur interdisciplinair (bijv. met beeldende kunst) wordt gewerkt.”

Bijzonderheden ten aanzien van de doelstelling

De projecten hebben een vernieuwende insteek met oog voor de historische context. De ontwerper kijkt verder dan alleen binnen de eigen discipline.

Daarnaast kunnen projecten worden ondersteund met als doel het stimuleren van jong ontwerptalent, gericht op kennisoverdracht. Jonge architecten/ontwerpers, maar ook ambachtslieden die een beurs aanvragen, voor studie op het gebied van de architectuur en stedenbouw komen in aanmerking voor ondersteuning.

Fritz van leer 2

Toelichting

Restaureren is niets anders dan het herstellen van schade. Gaat het handelen verder dan alleen het herstellen van de schade, dan is het beter te spreken van ‘verbouwen’. Restaureren en verbouwen hebben niets met elkaar te maken. Herstellen van schade is technisch en bouwkundig van aard. Vaak lastig en moeilijk, maar met behulp van specifieke kennis, vaardigheden, doorzettingsvermogen en ervaring bijna altijd te volbrengen. Verbouwen heeft, naast technische en bouwkundige aspecten, te maken met een nieuw programma, met opdrachtgeverschap en met ontwerp en architectuur. Restaureren is geen doel op zich, maar is een van de vele beschikbare middelen om architectuur te maken, te herstellen.

Fritz van leer 3

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Wiede Wold
  multidisciplinair project Wiede Wold
  • Meerdere werkterreinen
  € 18.500,00
 • Stichting Het Nieuwe Instituut
  manifestatie Water Cities (werktitel)
  • beeldende kunst
  € 18.500,00
 • Stichting Forteiland Pampus
  herinrichting Programma Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.500,00