Ger Jansen Fonds

Voor projecten op het terrein van natuurbehoud in Drenthe, bij voorkeur voor het in stand houden van natuurgebieden.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Flevo-landschap
  aankoop natuurgebied Aankoop grond voor natuurbestemming
  • natuur
  € 7.379,00
 • Landgoed Den Aalshorst B.V.
  natuurontwikkeling Kap en herplant laan Aalshorsterpad
  • natuur
  € 17.373,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop Perceel grasland Voorste Diep t.h.v. de Mandelanden bij Borger
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  Themaregeling verdroging: Tegengaan van verdroging in kleine natte natuurterreintjes
  • natuur
  € 16.763,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied Gronden Hunzedal t.b.v. natuurontwikkeling in deelgebied Paardetangen
  • natuur
  € 3.333,76
 • Stichting Willem Beyerinck Biologisch Station
  aankoop gereedschap
  • wetenschap
  € 11.250,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied Grondaankoop Landgoed Rheebruggen
  • natuur
  € 16.500,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied percelen Tusschenwater (Hunzedal)
  • natuur
  € 19.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  educatieproject Voedselbos in de gemeente Borger Odoorn
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Landschap Noord-Holland
  natuurontwikkeling Inrichting Zandpolder 4
  • natuur
  € 3.000,00
 • Zoogdierstichting
  beleids-/beheersmatig onderzoek naar baardvleermuis in Kamp Westerbork
  • natuur
  € 17.100,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied Witte Zand
  • natuur
  € 6.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop en natuurontwikkeling natuurgebied fijnsparbosje Scharreveld
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  beleids-/beheersmatig onderzoek Jeneverbes in de Drentse heidegebieden
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop Zuidlaardermeer Oevers-Kruims II
  • natuur
  € 23.000,00
 • Stichting Science4nature
  ontwikkeling herstelplan stengelloze sleutelbloem
  • natuur
  € 2.500,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  ontwikkeling oeverlanden Zuidlaardermeer
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  onderhoud Drentse Schansen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.500,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop grond Hunzedal
  • natuur
  € 13.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  natuurontwikkelingsproject torenveen in het Hunzedal
  • natuur
  € 14.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling Dalerpeel
  • natuur
  € 17.000,00