Helena Vrucht Fonds

Stimuleert natuurbehoud en landschapsontwikkeling, bij voorkeur in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor onderzoek, publicaties en symposia die betrekking hebben op de verhouding tussen cultuur, religie en economie.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  Van Stinzenplant tot Börgbloumke
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Fries Natuurhistorisch Museum
  Met de pootjes op tafel
  • natuur
  € 3.213,00
 • Stichting Matrijs
  publicatie 'Rijkdommen van ver. Internationale netwerken in de vroege middeleeuwen' door F. Theuws e.a.
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00
 • It Fryske Gea
  herinrichting Weidevogelmaatregelen De Bjirmen
  • natuur
  € 27.000,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  algemene bijdrage Project Groen Erfgoed
  • natuur
  € 2.400,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied 25 hectare weidevogelgrond in top-weidevogelgebied Warkumerwaard bij Workum
  • natuur
  € 62.500,00
 • Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
  educatieproject Wad een Nachtleven
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Martena-State
  herinrichting vergroenen van percelen naar biodiverse bloemenweide en nieuwe landschapsparkdelen
  • natuur
  € 17.000,00
 • It Fryske Gea
  Veiligheidsmaatregelen voor otters in Natura2000-gebied de Grutte Wielen
  • natuur
  € 15.950,00
 • Feriening "Doarpsbelang Bitgum"
  Herinrichting stateterrein Groot ter Horne (tussen Bitgum en Bitgummole)
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Productiehuis Spinbarg
  tentoonstelling De Kraak
  • natuur
  € 5.000,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling kweldergebied Peazemerlannen voor weide- en wadvogels
  • natuur
  € 7.655,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  natuurontwikkeling Pingoruïnes in het Gorecht
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  rapport/verslag Knelpunten in de overleving van juveniele Blauwe Kiekendieven afkomstig uit Groningen
  • natuur
  € 30.000,00
 • Stichting Bargerveen
  publicatie ‘Hoogvenen landschapsecologie, behoud beheer herstel’ door A. Jansen en A. Grootjans (red.)
  • natuur
  € 9.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied De bonlanden te Midlaren
  • natuur
  € 38.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  inrichting bezoekerscentrum Ennemaborg
  • natuur
  € 7.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied Grondaankoop Landgoed Rheebruggen
  • natuur
  € 18.500,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Easterskar - Tsjonger
  • natuur
  € 18.000,00
 • IVN afdeling Bellingwedde
  natuurontwikkeling herstel Kolk Oudeschans
  • natuur
  € 20.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Rikkinge Es
  • natuur
  € 50.000,00
 • It Fryske Gea
  verbeteren waterhuishouding Jongemastate
  • natuur
  € 30.000,00
 • IVN Noord
  educatieproject Werelderfgoed Waddenzee, Wierden, Terpen en Dijken
  • natuur
  € 25.000,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling Waterriet Grutte Krite
  • natuur
  € 25.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Haanmeer
  • natuur
  € 23.000,00
 • Stichting Domies Toen
  educatieproject vlinder- en insectentuin
  • natuur
  € 3.000,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling Easterskar
  • natuur
  € 40.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  educatieproject Pingo programma Drenthe
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Fries Natuurhistorisch Museum
  presentatie Friesland onder water 3.0
  • natuur
  € 50.000,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling herstel Dobben Dongeradeel
  • natuur
  € 30.000,00
 • It Fryske Gea
  beleids-/beheersmatig onderzoek effecten begrazing op biodiversiteit kwelders
  • natuur
  € 50.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie landgoederengordel Eelde-Paterswolde
  • natuur
  € 19.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  educatieproject Groene knopen, rode draden
  • natuur
  € 25.000,00
 • Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe
  publicatie 50 jaar gedachtengoed Drentsche Aa
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting TOF media, film en educatie
  educatieproject Landelijk Veranderlijk
  • natuur
  € 15.000,00
 • It Fryske Gea
  ontwikkeling Ketliker heide
  • natuur
  € 17.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop Zuidlaardermeer Oevers-Kruims II
  • natuur
  € 33.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  project Groene knopen, Rode draden
  • natuur
  € 50.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  project Groene knopen, Rode draden
  • natuur
  € 23.500,00
 • Stichting Science4nature
  ontwikkeling herstelplan stengelloze sleutelbloem
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  ontwikkeling oeverlanden Zuidlaardermeer
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling Mandelanden in Hunzedal
  • natuur
  € 40.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  educatieproject B(l)oeiende bosranden
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling beverbiotoop Zoersche Landen
  • natuur
  € 37.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop grond Hunzedal
  • natuur
  € 18.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  natuurontwikkelingsproject torenveen in het Hunzedal
  • natuur
  € 56.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling Dalerpeel
  • natuur
  € 56.000,00
 • Handboek Nederlandse Postwaar
  onderzoek naar Nederlandse postwaarden 19e eeuw
  • geschiedenis en letteren
  € 7.600,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  ontwikkeling Punt van Reide
  • natuur
  € 24.000,00
 • Soeterbeeck Programma
  symposium Terug van weggeweest? God en de letteren
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  apparatuur
  • natuur
  € 10.000,00
 • It Fryske Gea
  onderzoek stormeffect opslibbing kwelders Noard-Fryslân Bûtendyks
  • natuur
  € 34.000,00