Het Elisabeth Fonds

Herwaardering en kennisontwikkeling rondom het ambacht op het snijvlak van monumenten en/of natuur en de restauratie van erfgoed op het snijvlak van groen en gebouwd erfgoed.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.
  start Ecologische Quick Wins in Den Haag
  • Meerdere werkterreinen
  € 5.000,00
 • It Fryske Gea
  Herstel van Park Huize Olteterp, Beetsterzwaag
  • natuur
  € 5.625,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  Restauratie grafmonumenten Landschap Overijssel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed
  ontwikkeling Vrijwilligerscursus Doen in Historisch Groen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  herstel boerenerf Occo Reintiesheerd, Stedum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00