Groene oase 1

IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.

Natuurbehoud begint bij een kennismaking met de natuur. Een kennismaking die je doet verwonderen, ontdekken en leert houden van de natuur om je heen. Een kennismaking die niet voor ieder kind even van zelfsprekend is. De aanleg van groene schoolpleinen brengt de natuur voor kinderen dichtbij. Zo krijgen kinderen de kans zich te ontpoppen tot de natuurliefhebbers en -beschermers van morgen.

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.

Aanvraag doen?

Kijk hier verder!

Door dit fonds gesteunde projecten

 • De Bosbergschool
  Wormen zijn welkom op De Bosbergschool
  • natuur
  € 1.043,00
 • Stichting Basisschool Icarus Heemstede
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds - materialen voor de bioklas van basisschool Icarus
  • natuur
  € 344,00
 • Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden
  IVN Natuureducatie Groeneschoolpleinen Fonds - educatieproject Groen schoolplein
  • natuur
  € 550,00
 • Het Onderwijs Subsidiebureau B.V.
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds - basisschool De Sprong Lunteren
  • natuur
  € 300,00
 • Stichting Guacamaya
  Vlinderonderwijs en tuinen op kindcentra in Drenthe en Overijssel
  • natuur
  € 2.000,00
 • Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 810,00
 • Primas-Scholengroep
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 700,00
 • Basisschool St.Plechelmusschool Stichting KONOT
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Christelijke basisschool De Ster
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 750,00
 • Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.750,00
 • MareCollege Leiden
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 102,00
 • Het Schateiland
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 45,00
 • OBS De Wiekslag
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.800,00
 • Archipelschool De Golfslag
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.500,00
 • Bs de Diamant Stichting Prodas
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 550,00
 • Stichting Viviani
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.465,00
 • Basisschool de Vlieger - Onderwijsstichting Movare
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Agora, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00