IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • De Bosbergschool
  Wormen zijn welkom op De Bosbergschool
  • natuur
  € 1.043,00
 • Stichting Guacamaya
  Vlinderonderwijs en tuinen op kindcentra in Drenthe en Overijssel
  • natuur
  € 2.000,00
 • Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 810,00
 • Primas-Scholengroep
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 700,00
 • Basisschool St.Plechelmusschool Stichting KONOT
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Christelijke basisschool De Ster
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 750,00
 • Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.750,00
 • MareCollege Leiden
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 102,00
 • Het Schateiland
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 45,00
 • OBS De Wiekslag
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.800,00
 • Archipelschool De Golfslag
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.500,00
 • Bs de Diamant Stichting Prodas
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 550,00
 • Stichting Viviani
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 1.465,00
 • Basisschool de Vlieger - Onderwijsstichting Movare
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00
 • Agora, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek
  IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
  • natuur
  € 2.000,00