Jan en Lenie van Winden-Helderman Fonds

Het fonds draagt bij aan projecten voor jongeren op het gebied van cultuurparticipatie in achterstandswijken alsook de restauratie van monumentale boerderijen. Daarnaast wil het fonds ook bijdragen aan het behoud van draaiorgels in al haar vormen en muziek- en fanfarekorpsen. De projecten die worden ondersteund vinden plaats in Zuid-Holland, waarbij de voorkeur uitgaat naar Den Haag en omgeving.