Jo Bergacker Fonds

Stimuleert het behoud van monumentale bomen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Bomenstichting
  Landschap / groen Bomenfonds
  • natuur
  € 13.433,00
 • Bomenstichting
  Bomenfonds
  • natuur
  € 17.799,00
 • Bomenstichting
  restauratie boom Bomenfonds
  • natuur
  € 38.249,00
 • Protestantse Gemeente te Stiens
  restauratie van de singel van lindenbomen rond de Kerk en het hof
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Arboretum Oudenbosch
  tekstborden Arboretum en vernieuwen digitale collectie
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.435,00
 • Bomenstichting
  bijdrage Bomenfonds 2020
  • natuur
  € 30.000,00
 • Bomenstichting
  bijdrage Bomenfonds 2019
  • natuur
  € 30.000,00
 • Werkgroep Europese Orchideeën
  publicatie 'De orchideeën van de Benelux' door K. Kreuz
  • natuur
  € 6.000,00
 • Bomenstichting
  film De Stad als Bos
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting De Paardenkamp
  natuurontwikkeling Paddock Paradise
  • natuur
  € 17.750,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen 2018
  • natuur
  € 28.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie boom
  • natuur
  € 30.000,00
 • Stichting Vrienden van Eyckenstein
  restauratie boom
  • natuur
  € 225,00
 • Stichting De Groene Luwte Voorwaarts
  restauratie tuin
  • natuur
  € 15.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 28.000,00
 • Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen
  restauratie boom in De Heerlijkheid Beek
  • natuur
  € 7.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie laanstructuur en aanplant bomenlaan buitenplaats Hilverbeek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Landschap Noord-Holland
  campagne herplant resistente iepen
  • natuur
  € 4.811,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  natuurontwikkeling Red de Meuhoek
  • natuur
  € 20.500,00
 • Uitgeverij TasT
  publicatie '50 jaar boomverzorging in Nederland' door J.O.J. Copijn e.a.
  • natuur
  € 6.000,00
 • Stichting Von Gimborn Arboretum
  natuurontwikkeling waterwegen
  • natuur
  € 20.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 20.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  natuurontwikkeling heggen en hoogstamboomgaarden
  • natuur
  € 16.000,00
 • Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart
  educatieproject vrijwilligers hoogstambrigade groen hart
  • natuur
  € 2.500,00
 • Stichting Landschap Noord-Holland
  restauratie Parkbos Alverna
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie meidoornhagen buitenplaats Spanderswoud
  • natuur
  € 3.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie rhododendronvallei buitenplaats Gooilust
  • natuur
  € 4.500,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie parkbos buitenplaats Gooilust
  • natuur
  € 8.000,00
 • Bomenstichting
  bomenfonds
  • natuur
  € 13.000,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  herstel Bois de Quinconce op landgoed Huys te Warmont
  • natuur
  € 3.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  ontwikkeling natuurterrein buitenplaats Bantam
  • natuur
  € 16.200,00
 • Brabants Landschap
  herstel begraafplaats Wiegersma te Vlierden
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Von Gimborn Arboretum
  internetproject ontsluiting collectie
  • natuur
  € 18.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie rondeel op buitenplaats Gooilust
  • natuur
  € 6.500,00
 • Uitgeverij Blauwdruk B.V.
  publicatie 'Gids van Nederlandse en Vlaamse Arboreta'
  • natuur
  € 6.500,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 15.000,00
 • Bomenstichting
  website monumentale bomen zichtbaar maken
  • natuur
  € 10.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 21.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 25.000,00
 • Bomenstichting
  restauratie monumentale bomen
  • natuur
  € 15.000,00
 • Bomenstichting
  publicatie 'Monumentale bomen in Nederland'
  • natuur
  € 10.000,00