Leestekens van het landschap Fonds

Ondersteunt projecten in Nederland op het terrein van historische landschapselementen en de bewustwording van deze leestekens in het landschap.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Uitgeverij Landwerk
  publicatie Boek Landschap in de maak
  • natuur
  € 9.700,00
 • Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht
  Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  brochure 'De betekenis van landschapselementen: van kennis naar praktijk'
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  educatieproject Aanleg, herstel en educatie van landschapselementen
  • natuur
  € 30.595,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  tentoonstelling Fototentoonstelling in de publieke ruimte | Veranderend landschap
  • natuur
  € 7.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  educatieproject Zichtbaar en Beleefbaar maken van het Uffelter Boervaartje
  • natuur
  € 17.410,00
 • Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
  natuurontwikkeling educatief klimaatbos
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  natuurontwikkeling Herstel van een tiental landschappelijke elementen (aardkundig en immaterieel erfgoed)
  • natuur
  € 50.000,00
 • Stichting LandschappenNL
  online platform Leestekens in het landschap
  • natuur
  € 50.000,00
 • Landschapsbeheer Nederland
  online platform
  • natuur
  € 46.000,00
 • Landschapsbeheer Nederland
  internetproject Leestekens in het landschap
  • natuur
  € 23.370,00