Matthias Soiron Fonds

Het fonds is per 31 december 2023 gesloten. Er kan geen nieuwe aanvraag meer ingediend worden voor het Matthias Soiron Fonds.

Dit fonds betrof een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Cultuurfonds Limburg. Het is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren is achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen en herstel bevorderd.

Bijdragen uit het fonds zijn gebruikt voor:

 • restauratie van cultuurhistorisch waardevolle interieurs of objecten die duurzaam bij het van Rijks of gemeentelijke wegen erkende monument horen;
 • restauratie van nagelvaste objecten zoals schouwen, lambriseringen, historisch parket en dergelijke;
 • restauratie van bij het interieur horende objecten als schilderijen en meubilair als er een duidelijk historische relatie is met het rijks- of gemeentelijk monument (onderdeel van een vastgelegde collectie);
 • plafond- en muurschilderingen of decoratief schilderwerk zoals verguldwerk, imitaties of andere bijzondere technieken.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Behoud Kasteel Borgharen
  Interieur De conservering van vier grote wandbehangsels van Pierre Michel de Lovinfosse
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  Restauratie Florakamer Kasteel Arcen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch
  restauratie fabriek(scomplex) Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch
  • beeldende kunst
  € 10.000,00
 • Stichting Behoud Kasteel Borgharen
  restauratie andersoortig monument Kasteel Borgharen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  restauratie interieur Restauratie Wapenkamer Kasteel Elsloo
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch
  restauratie marmer-imitaties Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie interieur jachtslot Mookerheide
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00