Meens Luyten Janssen Block Fonds

Voor de aankoop, instandhouding en restauratie van kerkelijke en religieuze (christelijk, joods of islamitisch) roerende goederen van (kunst)historisch belang van voor 1950.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Vrienden van de Kerk Op de Kranenburg
  Mediatour Heiligenbeeldenmuseum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Protestantse Gemeente te Delft
  restauratie grafmonument Piet Hein, Oude Kerk, Delft
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.674,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  restauratie Hoogcruts, Noorbeek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Stichting Behoud Monumenten gemeente Tytsjerksteradiel
  restauratie kerktoren Pauluskerk Aldtsjerk, Oudkerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Sneek
  extra bijdrage restauratie Grote of Martinikerk, Sneek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 13.400,00
 • Stichting De Westerkerk
  restauratie Wester- of Sint Gommaruskerk te Enkhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Hervormde Gemeente Stavenisse
  restauratie graftombe in de Hervormde Kerk van Stavenisse
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Missiehuis St. Michaël
  restauratie St. Michaël kerk te Steyl
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.800,00
 • Parochie H. Laurentius Voerendaal
  restauratie Laurentiuskerk, Voerendaal
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Protestantse Gemeente Edam
  restauratie Bätz orgel, Lutherse Kerk te Edam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Protestantse gemeente Maas-Heuvelland
  restauratie kerk en Binvigat-orgel St. Janskerk te Maastricht
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting De Westerkerk
  restauratie Westerkerk te Enkhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.500,00
 • Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
  restauratie schildering kruiswegstaties, Bovenkerkse Urbanus Amstelveen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Stichting Academiehuis de Grote Kerk
  restauratie Heilige grafkapel Michaelskerk en gevelstenen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Parochie St. Bonifatius
  restauratie en plaatsing kunstwerk Théodore Strawinsky, R.K. kerk te Almere
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.900,00
 • Nederlands Israëlitische Gemeente Amersfoort
  restauratie historische voorhang textiel parochet
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.576,00
 • Stichting Behoud RK Begraafplaats Bergweg Velp
  restauratie 12 grafmonumenten, RK begraafplaats te Velp
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie H. Gregorius de Grote kerk te Brunssum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie kapel Sint Donatus te Weert
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 12.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie Nicolaaskerk te Purmerend
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.500,00
 • Stichting restauratiefonds Maria Magdalena Parochiekerk
  restauratie toren Maria Magdalena Parochiekerk te Geffen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Tot Behoud Praalgraf Veenhuizen
  restauratie kerk te Veenhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting Kerkgebouw Goënga
  restauratie klokkenstoel kerkgebouw te Goënga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.900,00
 • Protestantse Gemeente Trynwalden
  restauratie drie rouwborden kerk Gytsjerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.600,00
 • Parochie Christus Koning
  restauratie schilderij J. Dunselman kerk te Nootdorp
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • R.K. Parochie H. Martinus
  restauratie St. Martinuskerk te Neer
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.200,00
 • Hervormde gemeente te Zegveld
  restauratie kerk en orgel te Zegveld
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Stichting Behoud Finckegae
  restauratie kerk te Vinkega
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.000,00
 • St. Jozefkerk Achterveld
  restauratie kerk St. Jozefkerk Achterveld
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
  restauratie Nieuwe kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Stichting Restauratie en Behoud St. Martinuskerk te Wergea
  restauratie glas-in-loodramen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Protestantse Gemeente Minnertsga
  restauratie Meinardskerk te Minnertsga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.500,00
 • Stichting Tsjerkerestauraasje Lollum en Waaksens
  restauratie interieur kerk Lollum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft
  restauratie kruiswegstaties
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 11.000,00
 • Stichting Eusebius Arnhem
  restauratie exterieur Eusebiuskerk te Arnhem
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.200,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  restauratie puthuis, tuinhuis en tuinmuren en kloostercomplex Hoogcruts te Noorbeek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Rooms Katholieke Begraafplaatsen voor Leiden
  restauratie begraafplaats Petruskapel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.300,00
 • Stichting Begraafplaats ter Navolging
  restauratie begraafplaats te Scheveningen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Kunstbezit Evangelisch-Luthers Diaconie Collectie
  restauratie schilderij Luthers verdediging op de Rijksdag door Van Pelt
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • R.K. Parochie Emmaüs
  restauratie schilderijen en beelden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • Sint Antonius van Padua Parochie, locatie Sneek
  restauratie kapel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.000,00
 • Stichting Mariapoli Mariënkroon
  kapel klooster
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Stichting Mariapoli Mariënkroon
  gastenverblijf klooster
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Mariapoli Mariënkroon
  hoofdgebouw A klooster
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
  restauratie Van Dam orgel in kerk te Lippenhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 13.300,00
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  restauratie kerk Allingawier
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 11.000,00
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  restauratie Mariakerk te Foudgum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.000,00
 • Protestantse Gemeente Drogeham
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting restauratiefonds Maria Magdalena Parochiekerk
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk
  restauratie begraafplaats
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Protestantse Gemeente te Wilp
  restauratie Dorpskerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Oude Groninger Kerken
  presentatie Inrichting Educatief Centrum - Het Verhaal van Joods Appingedam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • Protestantse Gemeente Sneek
  restauratie klokkenstoel hervormde kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn
  restauratie borden kerkinterieur
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Ried-Skingen
  restauratie praalgraf Sicco van Goslinge en kerk te Dongjum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.000,00
 • Stichting Beukenhof
  restauratie glas-in-loodramen begraafplaats te Schiedam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stg. Eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg (DUBBEL)
  restauratie grafstenen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Protestante Gemeente Amsterdam
  restauratie mirakeldoeken Het mirakel ter heilige stede, door Jacob Cornelisz van Oostsanen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.700,00
 • Bartholomeus Parochie Poeldijk
  restauratie schilderij Het martelaarschap van de heilige Bartholomeus door J. Cornelisz van Oostsanen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • R.K. Parochie HH. Petrus en Michaël te Sittard
  restauratie rozenkrans-schilderijen Michaëlskerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting tot Beheer en Behoud Joodse begraafplaatsen Zeeland
  restauratie metaarhuisje te Vlissingen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
  restauratie schilderingen transept en koepel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 12.800,00
 • Stichting Het Hooftshofje
  restauratie hofje
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Joodse Begraafplaats Den Haag
  restauratie zerken 2de fase
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.900,00
 • Oude begraafplaats Reinaldstraat Velp
  restauratie schijndodenhuisje
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • N.I.G. De Stedendriehoek
  restauratie metaheirhuis en Joodse Begraafplaats te Zutphen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Stg. Behoud Jozefkerk
  restauratie kerk en muurschilderingen 2de fase
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 17.000,00
 • Stichting Alkmaarse Synagoge
  restauratie synagoge
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • College van Kerkrentmeesters
  restauratie interieur
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 14.000,00
 • Haagse Russisch-Orthodoxe Kerk
  restauratie kapel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Protestantse Gemeente Stavoren
  restauratie Herv. kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.000,00
 • Tsjerkeflier Marijetsjerke
  restauratie kerkvloer
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • Protestanse Gemeente
  restauratie toegangshek en muur begraafplaats
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Stichting Joods Museum
  restauratie Portugees Israëlitische Synagoge
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 16.000,00
 • Stg Behoud van den Doornenburg
  restauratie kapel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.000,00
 • Grote Kerk Den Haag
  restauratie wapenschilden Orde van het Gulden Vlies
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 23.000,00
 • Stg. Beheer Bijbels Openluchtm
  restauratie Calvarie/Kruisberg met crypte
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • St. H. voor Vr. in G. Nood
  restauratie pelgrimshuis Casa Nova
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Stg. Behoud Jozefkerk
  restauratie
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.800,00
 • Sticht Restauratie Obrechtkerk
  restauratie muurschilderingen
  • beeldende kunst
  € 50.000,00
 • Ets Haim Roerend Cult. Erfgoed
  restauratie en herbinden gedrukte werken 1484-1930
  • geschiedenis en letteren
  € 8.400,00