Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds

Stimuleert culturele activiteiten in Witmarsum en de 16 aangrenzende dorpen. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten
  multidisciplinair project Sjen yn it Tsjuster
  • alle werkterreinen
  € 2.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  theaterproductie Wij jouwe gjin krimp!
  • theater, dans en film
  € 3.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  multidisciplinair project Pim Mulierspelen 2017
  • alle werkterreinen
  € 500,00
 • Stichting Teaterselskip Arum
  openluchtspel Omke Henk
  • theater, dans en film
  € 1.500,00
 • Wijdemeer Louw Dijkstra
  publicatie Lytse bal, grut spul
  • geschiedenis en letteren
  € 3.000,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  multidisciplinair project Durf!
  • alle werkterreinen
  € 1.000,00
 • Dorpsbelang Hitzum
  multidisciplinair project Hemmemastee
  • buurtcultuur
  € 2.000,00
 • Stichting Op de terp Almenum
  muziektheaterproductie Op de terp Almenum
  • theater, dans en film
  € 1.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  multidisciplinair project Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra thuisgebracht
  • beeldende kunst
  € 2.500,00
 • Stichting Skeltemania
  muziektheaterproductie Skeltemania
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Muziekvereniging Asaf
  muziekproductie Asaf 25 of 100 jaar
  • muziek
  € 1.000,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  start Ljochtkuier
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Kunst Achter Dijken
  muziektheaterproductie Kerk van klei
  • theater, dans en film
  € 2.000,00
 • Nederlandse Vioolbouwschool
  concert Jubileumconcert Nederlandse Vioolbouwschool
  • muziek
  € 2.500,00
 • Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum
  kunstwerk De Grasboot
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Gijsbert Japicx (Holckema) Stichting
  muziektheaterproductie Muzikale, teätrale en literêre projekten - Leafde en ferbining - Gysbert Japicx Holckema Stichting
  • muziek
  € 5.000,00
 • Smit Publicaties
  Van oergraan tot Mennobrood
  • geschiedenis en letteren
  € 2.000,00
 • Vereniging Halsbânsjongers
  12,5 jarig jubileum Halsbânsjongers
  • muziek
  € 500,00
 • Stichting Jazz in F
  muziekproductie: De Arum sessie
  • muziek
  € 1.000,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  50 jarig jubileum
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Christelijke Muziekvereniging Hosanna Wons
  slotconcert jubileumjaar op 21 juni 2014
  • muziek
  € 500,00
 • Stichting Laurentiuskerk Kimswerd
  vier klassieke muziekconcerten 2013
  • buurtcultuur
  € 800,00
 • Stichting Dorpsverenigingscentrum
  boek, film en illustraties
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  project Night of the ......
  • muziek
  € 500,00
 • Tamboerkorps Kollum
  expositie
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Protestantse Gemeente Witmarsum
  informatieboekje
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Regio Musical
  uitvoering musical Ruth
  • muziek
  € 1.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  deelname aan het Wereld Muziek Concours juli 2013
  • muziek
  € 1.000,00
 • Stichting Theamus
  project Nieuw Atlantis
  • buurtcultuur
  € 500,00
 • Stichting Exploitatie Kaatsmuseum
  tentoonstelling
  • alle werkterreinen
  € 5.000,00
 • Kunst Achter Dijken
  tentoonstelling Naar Buiten
  • beeldende kunst
  € 750,00
 • Stichting Dorpskrant De Koepel
  website oppimpen voor de toekomst de website van Dorpskrant De Koepel
  • monumentenzorg
  € 750,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  aankoop apparatuur (geluid/licht/projectie) Geluids- en lichtapparatuur
  • muziek
  € 1.500,00
 • Protestantse Gemeente te Schettens-Schaard-Longerhouw
  restauratie Restauratie Schraarder orgel
  • monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  openluchtspel Iepenloft Spul Wytmarsum 2017
  • theater, dans en film
  € 2.000,00
 • Kunst Achter Dijken
  theaterproductie: Dijk vol dromen
  • theater, dans en film
  € 1.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  multidisciplinair project Sparke in the Spotlight
  • muziek
  € 500,00
 • Kunst Achter Dijken
  festival Dichter op de Deel
  • geschiedenis en letteren
  € 1.250,00
 • Ada Stel Tjerkwerd
  poëzie festival Dichter op de Deel
  • buurtcultuur
  € 500,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  Scrooge van Charles Dickens
  • muziek
  € 1.000,00
 • Dorpsbelang Witmarsum
  voorbereiding en uitvoering tv programma
  • buurtcultuur
  € 750,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  concertreeks diverse concerten en Passie-project
  • muziek
  € 1.000,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  manifestatie Activiteiten 4 en 5 mei i.v.m. 75 jaar bevrijding
  • muziek
  € 1.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Advendo
  Concert Advendo met Pop en Jazz Orchestra The Academy
  • muziek
  € 2.500,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  Jubileumconcert CMV Excelsior Schraard 100 jaar
  • muziek
  € 1.500,00
 • Protestantse gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw
  restauratie hekwerk om kerk en begraafplaats te Schettens
  • monumentenzorg
  € 1.250,00