Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds0002

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds

Stimuleert culturele activiteiten in Witmarsum en de 16 aangrenzende dorpen. Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Friesland.

Het Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds steunt culturele activiteiten in 17 Friese dorpen. Dit zijn de dorpen waar Trudeke Biermasz en Frans Nijman 31 jaar lang ‘gedokterd’ hebben. Het vermogen bedraagt € 100.000 en het jaarbudget is € 6000. Projecten die worden gesteund lopen erg uiteen, van openluchtspelen en een concert ten bate van de restauratie van een kerk tot het Keatsmuseum en een dichterfestival.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Uitgeverij De Vrije Stijl
  DE BRAND. Friestalig boek over de beste kaatser aller tijden Johannes Brandsma
  • geschiedenis en letteren
  € 650,00
 • Stichting Nieuw Atlantis
  De Uittocht / Pingjum onder vuur
  • theater, dans en film
  € 3.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Hosanna
  100-jarig jubileum Hosanna
  • muziek
  € 1.250,00
 • Stichting "De Koepel"
  75 jier dorpskrant De Koepel Wytmarsum
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Stichting Gouden Land
  Gouden Land Festival 2023 Goudenlanddorp Kimswerd
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Vereniging Halsbânsjongers
  12,5 jarig jubileum Halsbânsjongers
  • muziek
  € 500,00
 • Protestantse gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw
  restauratie hekwerk om kerk en begraafplaats te Schettens
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.250,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  Jubileumconcert CMV Excelsior Schraard 100 jaar
  • muziek
  € 1.500,00
 • Smit Publicaties
  Van oergraan tot Mennobrood
  • geschiedenis en letteren
  € 2.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Advendo
  Concert Advendo met Pop en Jazz Orchestra The Academy
  • muziek
  € 2.500,00
 • Gijsbert Japicx (Holckema) Stichting
  muziektheaterproductie Muzikale, teätrale en literêre projekten - Leafde en ferbining - Gysbert Japicx Holckema Stichting
  • muziek
  € 5.000,00
 • Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum
  kunstwerk De Grasboot
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  manifestatie Activiteiten 4 en 5 mei i.v.m. 75 jaar bevrijding
  • muziek
  € 1.000,00
 • Nederlandse Vioolbouwschool
  concert Jubileumconcert Nederlandse Vioolbouwschool
  • muziek
  € 2.500,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  start Ljochtkuier
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Kunst Achter Dijken
  muziektheaterproductie Kerk van klei
  • theater, dans en film
  € 2.000,00
 • Muziekvereniging Asaf
  muziekproductie Asaf 25 of 100 jaar
  • muziek
  € 1.000,00
 • Stichting Skeltemania
  muziektheaterproductie Skeltemania
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  multidisciplinair project Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra thuisgebracht
  • beeldende kunst
  € 2.500,00
 • Stichting Op de terp Almenum
  muziektheaterproductie Op de terp Almenum
  • theater, dans en film
  € 1.500,00
 • Dorpsbelang Hitzum
  multidisciplinair project Hemmemastee
  • buurtcultuur
  € 2.000,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  multidisciplinair project Durf!
  • Meerdere werkterreinen
  € 1.000,00
 • Wijdemeer Louw Dijkstra
  publicatie Lytse bal, grut spul
  • geschiedenis en letteren
  € 3.000,00
 • Stichting Teaterselskip Arum
  openluchtspel Omke Henk
  • theater, dans en film
  € 1.500,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  openluchtspel Iepenloft Spul Wytmarsum 2017
  • theater, dans en film
  € 2.000,00
 • Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten
  multidisciplinair project Sjen yn it Tsjuster
  • Meerdere werkterreinen
  € 2.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  theaterproductie Wij jouwe gjin krimp!
  • theater, dans en film
  € 3.500,00
 • Stichting Ekspedysje Wytmarsum
  multidisciplinair project Pim Mulierspelen 2017
  • Meerdere werkterreinen
  € 500,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  concertreeks diverse concerten en Passie-project
  • muziek
  € 1.000,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  aankoop apparatuur (geluid/licht/projectie) Geluids- en lichtapparatuur
  • muziek
  € 1.500,00
 • Protestantse gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw
  restauratie Restauratie Schraarder orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting "De Koepel"
  website oppimpen voor de toekomst de website van Dorpskrant De Koepel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 750,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  multidisciplinair project Sparke in the Spotlight
  • muziek
  € 500,00
 • Kunst Achter Dijken
  festival Dichter op de Deel
  • geschiedenis en letteren
  € 1.250,00
 • Kunst Achter Dijken
  tentoonstelling Naar Buiten
  • beeldende kunst
  € 750,00
 • Stichting Exploitatie Kaatsmuseum
  tentoonstelling
  • Meerdere werkterreinen
  € 5.000,00
 • Christelijk Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave
  Scrooge van Charles Dickens
  • muziek
  € 1.000,00
 • Kunst Achter Dijken
  theaterproductie: Dijk vol dromen
  • theater, dans en film
  € 1.000,00
 • Stichting Jazz in F
  muziekproductie: De Arum sessie
  • muziek
  € 1.000,00
 • Toneelvereniging 'Surprise'
  50 jarig jubileum
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Christelijke Muziekvereniging Hosanna
  slotconcert jubileumjaar op 21 juni 2014
  • muziek
  € 500,00
 • Ada Stel Tjerkwerd
  poëzie festival Dichter op de Deel
  • buurtcultuur
  € 500,00
 • Stichting Dorpsverenigingscentrum
  boek, film en illustraties
  • buurtcultuur
  € 1.500,00
 • Stichting Laurentiuskerk Kimswerd
  vier klassieke muziekconcerten 2013
  • buurtcultuur
  € 800,00
 • Stichting Theamus
  project Nieuw Atlantis
  • buurtcultuur
  € 500,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  deelname aan het Wereld Muziek Concours juli 2013
  • muziek
  € 1.000,00
 • Regio Musical
  uitvoering musical Ruth
  • muziek
  € 1.000,00
 • Dorpsbelang Witmarsum
  voorbereiding en uitvoering tv programma
  • buurtcultuur
  € 750,00
 • Protestantse Gemeente Witmarsum
  informatieboekje
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Tamboerkorps Kollum
  expositie
  • geschiedenis en letteren
  € 1.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Excelsior
  project Night of the ......
  • muziek
  € 500,00