Osieck-Winkelman Fonds

Voor het behoud van groene monumenten in Nederland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • It Fryske Gea
  Herstel van Park Huize Olteterp, Beetsterzwaag
  • natuur
  € 6.431,00
 • Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed
  ontwikkeling Vrijwilligerscursus Doen in Historisch Groen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  herstel boerenerf Occo Reintiesheerd, Stedum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.568,00
 • Stichting Huis te Manpad
  restauratie park Huis te Manpad te Heemstede
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.600,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  2e bijdrage restauratie tuin en park Buitenplaats Elsloo
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.600,00
 • Stichting Erfgoed Landfort
  restauratie moestuin Erfgoed Landfort te Megchelen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.750,00
 • Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof
  restauratie tabletkas Buitenplaats Kraaybeekerhof te Driebergen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.750,00
 • Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck
  restauratie Kas Nr. 1
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.800,00
 • Fogelsangh State
  restauratie ijskelder, hermitage, theekoepel en schuur tuin en park
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Stichting Huis te Manpad
  restauratie hoofdinrijhek en tuinmuren
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Kasteel de Haar
  restauratie Grote Cour
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.700,00
 • Stichting Martena-State
  restauratie tuin en park
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.800,00
 • Stichting Beheer Huis Empe
  restauratie tomatenkas, paden en monumentale bomen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.700,00
 • Vrienden Landg. Vollenhoven
  restauratie koude bakken
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Bartiméus Sonneheerdt
  restauratie historische moestuin en rosarium buitenplaats Hydestein/La Foret
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Landgoed Fraeylemaborg
  restauratie Hooge Berg
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00