Paul van Hoorn Fonds

Stimuleert de flora- en faunabescherming in Nederland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  aankoop gereedschap Natuurbegrazing en de wolf
  • natuur
  € 11.624,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  natuurontwikkeling Bosreservaat Breeveen
  • natuur
  € 11.500,00
 • Stichting RAVON
  natuurontwikkeling Migratie van rivierprik in de Maas en zijwateren: kansen voor behoud van prikkenpopulaties
  • natuur
  € 11.562,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  publiciteit Kennis delen in beeld en geluid 3.0
  • natuur
  € 6.562,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  onderzoek en schrijven voor publicatie Verschenen of verdwenen - 70 Nederlandse broedvogels en hun verhaal
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting RAVON
  ontwikkeling benchmark Basiskwaliteit soorten in het landschap!
  • natuur
  € 337,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  rapport/verslag Naar behoud en herstel van het paapje als broedvogel in Nederland
  • natuur
  € 11.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling leefgebied van de grote karekiet rond de noordelijke randmeren
  • natuur
  € 10.000,00
 • De Vlinderstichting
  studie Op de bres voor het Gentiaanblauwtje
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Matrijs
  publicatie 'De grote stern in Nederland'
  • natuur
  € 1.400,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling nestbescherming voor tapuit
  • natuur
  € 10.000,00
 • Zoogdierstichting
  publiciteit vogels en vleermuizen
  • natuur
  € 12.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling Loosdrechtse plassen, de grote karekiet
  • natuur
  € 13.542,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  multidisciplinair project Toppers terug in het veld
  • natuur
  € 12.500,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  multidisciplinair project Toppers terug in het veld
  • natuur
  € 12.500,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  internetproject Jong, fanatiek en vogelaar
  • natuur
  € 10.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  ontwikkeling leefgebied klauwier
  • natuur
  € 7.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  onderzoek naar akkervogelbeheer
  • natuur
  € 1.200,00
 • Stichting Naturalis Biodiversity Center
  internetproject Natuur om de hoek
  • natuur
  € 7.500,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatief project elke tuin een vogeltuin
  • natuur
  € 7.600,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject Verderkijkers
  • natuur
  € 7.100,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  campagne Elke tuin een vogeltuin
  • natuur
  € 7.700,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  film Mussen onder dak
  • natuur
  € 8.000,00