Röpcke-Wynia Fonds

Faciliteert natuurbehoud in Nederland, waaronder het veiligstellen van bestaande of toekomstige natuurterreinen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Het Utrechts Landschap
  Avontuurlijk boswandelen op het stormpad
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  aankoop natuurgebied grasland in de Polder Bolgerijen
  • natuur
  € 20.245,00
 • Stichting Flevo-landschap
  aankoop natuurgebied Aankoop grond voor natuurbestemming
  • natuur
  € 31.178,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  aankoop natuurgebied Aankoop van eendenkooi Oud-Alblas (6.35 ha) uit particulier bezit
  • natuur
  € 49.833,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  aankoop natuurgebied 13,5 ha natuurgebied
  • natuur
  € 5.365,00
 • De Vlinderstichting
  Themaregeling verdroging: onderzoek en schrijven voor publicatie Natuurprojecten verdroging Biodiversiteit in vernatte veenweidegebieden
  • natuur
  € 13.816,00
 • Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
  Themaregeling verdroging: natuurontwikkeling Onderzoek tegen Verdroging
  • natuur
  € 18.831,00
 • Stichting Onderzoek Scholekster
  algemene bijdrage Save Our Scholeksters (SOS)
  • natuur
  € 5.000,00
 • Zoogdierstichting
  digitale campagne NJN
  • natuur
  € 5.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Een grondkavel van ruim 8 hectare bij natuurgebied It Easterskar.
  • natuur
  € 13.071,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  aankoop binnendijks natuurgebied Waalenburg op Texel
  • natuur
  € 8.648,00
 • Plastic Whale Foundation
  educatieproject middelbaar onderwijs
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  natuurontwikkeling versterking Eendenkooien
  • natuur
  € 8.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied weidevogelgrond Binnemiede- en Weeshuispolder
  • natuur
  € 40.000,00
 • 20 leafdesdichten en in liet fan wanhoop B.V.
  onderzoek en schrijven voor publicatie 'Nieuw boeren' door K. Kooman
  • natuur
  € 6.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  natuurontwikkeling natuurgebied Het Hoge Broek
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Martena-State
  aankoop natuurgebied 2,5 ha. ruilverkavelingsbos
  • natuur
  € 23.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  natuurontwikkeling van uniek Limburgs Maasheggen ensemble
  • natuur
  € 14.000,00
 • Stichting Landschap Noord-Holland
  natuurontwikkeling Inrichting Zandpolder 4
  • natuur
  € 18.500,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  natuurontwikkeling langs de Regge
  • natuur
  € 50.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Haanmeer
  • natuur
  € 39.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  restauratie hagen/heg Maasheggen
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop natuurgebied Witte Zand
  • natuur
  € 14.000,00
 • It Fryske Gea
  restauratie 't Veensluisje
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling herstel Dobben Dongeradeel
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Het Limburgs Landschap
  restauratie Wittemermolen
  • natuur
  € 11.000,00
 • Dommelbimd
  aankoop natuurgebied landbouwgrond Dommeldalgebied
  • natuur
  € 7.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie buitenplaats eendenkooi
  • natuur
  € 10.250,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  aankoop natuurgronden De Regge
  • natuur
  € 50.000,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  verwerving polders Poelgeest
  • natuur
  € 18.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  restauratie cultuurhistorisch landschap Berlewalde
  • natuur
  € 25.000,00
 • Brabants Landschap
  herstel begraafplaats Wiegersma te Vlierden
  • natuur
  € 10.000,00
 • Peredour Tekst en Thema's
  publicatie 'Oogst van het landschap van onze rivieren en kust' door H.E.A Huizenga
  • natuur
  € 10.800,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  ontwikkeling leefgebied klauwier
  • natuur
  € 8.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Groningen
  project Groene knopen, Rode draden
  • natuur
  € 17.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  monitoring vegetatie en avifauna Doldersummerveld
  • natuur
  € 18.500,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling beverbiotoop Zoersche Landen
  • natuur
  € 29.000,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  natuurontwikkeling herstel stuifzandlandschap
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Vrienden van Ackerdi
  restauratie hoeve
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  ontwikkeling Stroetenveld
  • natuur
  € 35.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  ontwikkeling Punt van Reide
  • natuur
  € 36.000,00