Steunfonds Stavoren

Het financieel ondersteunen van de cultuur van Sùdwest Fryslân, met een voorkeur voor de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen. Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Friesland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen te Hemelum
  Een reis door de tijd in Kloosterdorp Hemelum
  • geschiedenis en letteren
  € 1.250,00
 • Stichting Een Brug Slaan voor Culturele Activiteiten in Súdwest-Fryslân
  Het wakend oog
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Christelijke Muziekvereniging Crescendo Heeg
  Nij Talint Orkest Heeg
  • muziek
  € 2.000,00
 • Toneelvereniging "De Spegel"
  Verlichting toneel
  • theater, dans en film
  € 1.452,00
 • Christelijke Muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht"
  Compositieopdracht Chr. Muziekvereniging 'Eendracht Maakt Macht'- 125 jaar
  • muziek
  € 1.500,00
 • Stichting Heeg Promotie
  Bezoekerscentrum Heeg
  • buurtcultuur
  € 7.500,00
 • Sint Antonius van Padua Parochie, locatie Sneek
  restauratie Sint Vituskerk te Blauwhuis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.700,00
 • Stichting De Staverse Jol
  Restauratie Staverse Jol HL90 t.b.v. De Jonge Vissers Onder Zeil
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Stifting Monumint Aldekleaster
  Realisering belevingspunt Aldekleaster
  • geschiedenis en letteren
  € 2.500,00
 • Frysk Jeugd Fanfare Orkest
  Muziekcompositie t.b.v. Jubileumconcert 2022
  • muziek
  € 650,00
 • Stichting De Spylder
  Mienskipsprojekt De Spylder, Út en Thús - Thuis en Uit
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting De Palingaak
  Het Hegemeer spreekt
  • theater, dans en film
  € 2.250,00
 • Stichting Museum Stedhûs Sleat
  herinrichting Museum Sloten, door toverlantaarns betoverd
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00
 • Stichting Warkum 1862
  Warkum 1862: ‘de kreamkeamer fan it Nederlânske fytsen’
  • wetenschap
  € 5.000,00
 • Studiegroep Oud Staveren
  publicatie Van ondiepe poelen tot meerlanden, uit de geschiedenis van de Staverse meren
  • geschiedenis en letteren
  € 750,00
 • Doopsgezinde Gemeente Stavoren
  restauratie kerk doopsgezinde kerk Stavoren
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  restauratie andersoortig monument Klokkenstoel Skarl
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Molkwar 2000
  openluchtspel Openluchtspektakel Hawital
  • geschiedenis en letteren
  € 7.500,00
 • Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  restauratie kerktoren aan de Merk te Workum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Hidde Nijland Stichting - Hindeloopen
  herinrichting Vernieuwingplannen Museum Hindeloopen
  • geschiedenis en letteren
  € 10.000,00
 • sKoar
  muziekproductie sKoar 6e sjongprojekt
  • muziek
  € 1.500,00
 • Stifting Slach by Warns
  manifestatie Mienskipsdei
  • Meerdere werkterreinen
  € 750,00
 • Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  restauratie kerktoren Warns
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • sKoar
  concert 4e Sjongprojekt
  • muziek
  € 1.500,00
 • HSF De Morraruters
  theaterproductie En sa wie it..!
  • theater, dans en film
  € 2.000,00
 • Stichting Nederlandse Bach Academie
  concertreeks The Scarlatti Family
  • muziek
  € 2.000,00
 • Stichting Big Band Cue
  concert Feeling good
  • muziek
  € 1.500,00
 • Doopsgezinde Gemeente Stavoren
  restauratie interieur renovatie en groot onderhoud kerkgebouw
  • Meerdere werkterreinen
  € 5.000,00
 • Stavers Belang
  geldelijke bijdrage Pontburg
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00
 • Vrienden van het Beeldhouwcentrum Koudum
  Subsidie aanvraag
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Molenstichting Nijefurd
  restauratie molen De Vlijt te Koudum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting De Spylder
  10-jarig jubileum De Spylder
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • HSF De Morraruters
  toneelstuk 20-jarig bestaan
  • buurtcultuur
  € 1.000,00
 • Stichting Teatergroep Sult
  productie Redbad
  • theater, dans en film
  € 2.500,00
 • Molenstichting Nijefurd
  groot onderhoud windmotor Molkwereum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Nijefurd, monumenten behoud
  restauratie hekwerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.600,00
 • Ruumkramers
  startbijdrage
  • muziek
  € 3.100,00
 • Museum Treinen op Zee
  inrichting
  • buurtcultuur
  € 8.959,00