Zwerver Broersma Fonds

Voor restauratie van onroerende monumenten in de provincie Friesland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  Herbestemming Mariakerk Blessum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens
  restauratie Thomaskerk, Waaksens
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.625,00
 • Protestantse Gemeente Minnertsga
  restauratie Meinardskerk te Minnertsga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.663,00
 • Stichting Molens in Menaldumadeel
  restauratie poldermolens De Kievit en De Rentmeester te Menaldum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • RK Parochie H. Christoffel
  restauratie kerktoren Sint Odulphuskerk te Bakhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.900,00
 • Stichting De Fryske Mole (DUBBEL)
  restauratie Tsjongermûne te Mildam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Stichting DBF
  restauratie ornamenten voorgevel Valckeniershuis te Franeker
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.500,00
 • Stichting Behoud Finckegae
  reconstructief herstel kerktoren kerk te Vinkega
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 780,00
 • Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen
  restauratie Kleine Botnia huis te Franeker
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Tsjerkerestauraasje Lollum en Waaksens
  restauratie interieur kerk Lollum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • Vereniging Hendrick de Keyser
  restauratie Eysingahuis te Leeuwarden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 700,00
 • Stichting Kerkje 1621
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.500,00
 • Hervormde Gemeente Earnewâld
  restauratie kerk en orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Kerkvoogdij Herv. Gem. Noordbroek
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.600,00
 • Parochiebestuur R.K. St Ludgeruskerk te Balk
  restauratie kerk, toren en interieurschilderingen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.700,00
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  restauratie hervormde kerk te Wier
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.200,00
 • College van Kerkrentmeesters Nijeholtpade
  restauratie Herv. Nicolaaskerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.800,00
 • Hervormde Gemeente Ameland
  restauratie kerk te Hollum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.900,00
 • College kerkrentmeesters
  restauratie kerktoren
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.100,00
 • Tresoar
  restauratie hekwerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.200,00