Geef aan cultuur!

Er zijn bij het Cultuurfonds verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan cultuur in Nederland. Dat is hard nodig want de cultuursector heeft een zwaar jaar achter de rug. Veel projecten werden uitgesteld, aangepast, tijdelijk gestopt of kunnen helemaal niet doorgaan. Er dreigt veel moois verloren te gaan. Terwijl we juist in deze tijd zien hoe belangrijk cultuur is voor onze samenleving. Sluit daarom nu bij ons aan! 

Donateur worden?

Vindt u het ook belangrijk dat cultuur behouden blijft? Vanaf € 35 per jaar levert u al een structurele bijdrage aan cultuur én natuurAls donateur krijgt u dan ook nog eens twee keer per jaar ons Magazine, vol verhalen over de gesteunde projecten, zo ziet u zelf waar uw geld naar toe gaat. Ook bieden wij (als de coronamaatregelen het toelaten) interessante excursies naar ondersteunde cultuur- en natuurprojecten aan égeven wij kortingen voor bijvoorbeeld exposities en voorstellingen. 

Eenmalig geven

Wilt u liever eenmalig schenken? Dat kan! Groot of klein, uw gift is zeer welkom. 

U kunt hier direct een donatie doen!

Belastingvoordeel en periodiek schenken

Het Cultuurfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur en natuur. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Met een periodieke schenking steunt u voor minimaal vijf jaar cultuur en natuur en maakt u maximaal gebruik van belastingvoordelen. Dit kan vanaf € 100 per jaar. Bij een gift van meer dan € 1000 per jaar kunt u ook bijdragen aan een specifiek CultuurFonds op Naam.  

CultuurFonds op Naam

Ligt uw hart bij jazz? Of juist techniekOf misschien vindt u monumentenzorgnatuur of educatie juist belangrijk. Ook uw voorliefde voor een bepaalde regio kan een reden zijn voor het instellen van een fonds. Met een CultuurFonds op Naam kunt u zelf bepalen waar uw geld naar toe gaat.   

U stelt uw eigen fonds in met een schenking, tijdens leven of bij testament, en bepaalt in overleg met ons de doelstelling en de naam. U kunt ook anoniem blijven. Het Cultuurfonds handelt de aanvragen voor financiële ondersteuning uit uw fonds af en zorgt ervoor dat de besteding volgens afspraak verloopt. Wij informeren u over de bestede gelden en de betrokken projecten.  

Meer weten?

Geef richting aan uw gift

Bij een gift van meer dan € 1000 per jaar kunt u ook geoormerkt geven. Ligt uw hart bijvoorbeeld bij de Amsterdamse monumentenzorg? Dan kunt u geven aan het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds. Bent u dol op Cubaanse muziek en dans dan kunt u geven aan het Catarina Latina Fonds. Waar uw passie ook ligt u kunt zelf invullen waar uw gift naar toe gaat. 

Nalaten

Als cultuur en natuur u na aan het hart ligt, kunt u er ook na uw leven aan bijdragen met een nalatenschap. Een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is. 

U kunt het Prins Bernhard Cultuurfonds begunstigen met een legaat, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan het Cultuurfonds. U kunt het Cultuurfonds ook benoemen tot (mede-) erfgenaam. 

Meer weten? 

Geefkring

Wilt u liever samen met anderen bijdragen? Dat kan ook. Bijvoorbeeld met uw vriendengroep, een vereniging, de business club, of juist iets totaal anders. Het kan allemaal. U kunt samen het initiatief nemen om een specifiek onderwerp te ondersteunen of juist voor een bepaalde regio iets te organiseren. 

Lees hier meer over de mogelijkheden en over bestaande geefkringen.  

Meer weten of heeft u behoefte aan een eerste kennismaking?

Voor contact over schenken en nalaten kunt u terecht bij Marceline Loudon: M.Loudon@cultuurfonds.nl Tel.: 020 520 6130 

Voor contact over Major Partnerships kunt u terecht bij Marijke Naber: M.Naber@cultuurfonds.nl Tel.: 020 520 6130

Voor contact over Geefkringen kunt u terecht bij Stijn de Koning: S.deKoning@cultuurfonds.nl 

Voor contact over eenmalige giften/donateur worden kunt u terecht bij Suzanne de Groen: S.deGroen@cultuurfonds.nl

Voor contact over schenken kunt u ook terecht bij Rosanne Hilverda: R.Hilverda@cultuurfonds.nl

Waar gaat mijn gift naartoe?

Wij steunen kleine én grote projecten van non-profitorganisaties. In sommige gevallen steunen we ook personen, bijvoorbeeld met beurzen voor toptalenten. We maken geen onderscheid tussen amateurs en professionals. We geven relatief kleine bedragen en financieren op aanvraag, waardoor we veel uiteenlopende initiatieven kunnen steunen 

Algemene brochure aanvragen

Wilt u meer weten over het Cultuurfonds en de mogelijkheden voor geven of nalaten aan ons? Vraag dan nu onze brochureaan. 

Brochure "Cultuur als erfenis" aanvragen

Wilt u meer weten over nalaten aan het Cultuurfonds? Vraag onze brochure "Cultuur als erfenis" aan!