Foto: Blinded Hunt, 2016 - 2017 © Mariëlle Videler

Individueel beeldend kunstenaars

Dankzij een aantal CultuurFondsen op Naam kan het Cultuurfonds bij wijze van uitzondering (individuele) aanvragen van beeldend kunstenaars in behandeling nemen. Het is hierbij het streven om een bijdrage te leveren aan een zo divers mogelijk cultureel veld. Voor deze aanvraagmogelijkheid zijn aparte vergaderingen en deadlines.

Let op: Er is momenteel een extra mogelijkheid waarmee meer individuele beeldend kunstenaars worden ondersteund. De mogelijkheden voor vrouwelijke individuele beeldend kunstenaars zijn onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Beeldend kunstenaars kunnen een bijdrage krijgen voor de productie en promotie van eigen werk. 

De criteria zijn: 

 • de aanvrager is aantoonbaar actief als professioneel kunstenaar, bijvoorbeeld door een afgeronde kunstopleiding of tenminste 5 jaar actief in het hedendaagse beeldende kunstcircuit.
 • de aanvrager is afkomstig uit of (tenminste 3 jaar) woonachtig in Nederland;
 • een verzamelinkomen onder € 30.000 per jaar (aantoonbaar met een inkomensverklaring van de Belastingdienst);
 • de kunstenaar ontvangt geen bijdrage ‘Kunstenaar Basis’ van het Mondriaan Fonds;
 • het project dient in een bepaalde vorm zichtbaar en toegankelijk te worden voor publiek in Nederland, denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling of publicatie. NB commerciële tentoonstellingen bij galeries komen niet voor ondersteuning in aanmerking.
 • alleen uitzonderlijke, eenmalige materiaal- of apparatuurskosten en honoraria van derden voor een specifiek project zoals een nieuw werk, publicatie of tentoonstelling komen in aanmerking;
 • er is een voorkeur voor aanvragers en/of projecten die de creatieve sector diversifiëren, bijvoorbeeld qua gender, beperking, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische status, opleiding of leeftijd;
 • de maximaal aan te vragen bijdrage is totaal € 5.000. Voor de aanvraag van apparatuur geldt een maximum van € 2.500;
 • een aanvraag kan eens in de drie jaar worden gedaan;

Niet in aanmerking komen:

 • materiaalkosten van de reguliere uitoefening;
 • huur locatie;
 • eigen honorarium;
 • deelnamekosten voor cursussen, workshops, opleidingen, residenties of symposia en materiaalkosten die daar direct mee te maken hebben;
 • reis- en verblijfkosten;
 • commerciële tentoonstellingen bij galeries;

Mee te sturen bijlagen

Verplicht:

 • Een begeleidende brief;
 • CV inclusief tentoonstellingsoverzicht;
 • Portfolio met beelddocumentatie van eerder werk (max 15MB) (voeg links toe als het video werk betreft);
 • Projectplan inclusief inhoudelijke onderbouwing;
 • Projectbegroting en dekkingsplan;
 • Bewijs van inkomen (laatst beschikbare inkomensverklaring Belastingdienst);

Indien van toepassing:

 • Offertes (bij aankoop apparatuur);
 • Beelddocumentatie van het project;

De deadlines voor 2024:

18 januari 2024 (vergaderdatum 21 maart 2024)
5 september 2024 (vergaderdatum 7 november 2024)

Wanneer je een aanvraag wilt doen als beeldend kunstenaar dan kun je eventueel een begrotingsformulier onderaan de pagina downloaden. 

Let op: voor aanvragen van individuele beeldend kunstenaars voor een publicatie is geen calculatieformulier nodig.

Start een aanvraag

Glaskunstenaars

Glaskunstenaars tot 40 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor het opzetten van een glasatelier. Bijvoorbeeld voor uitgaven voor apparatuur en instrumentarium.

Start een aanvraag

Lichtontwerpers

Aankomende of gevestigde ontwerpers, kunstenaars, (interieur)architecten en museumbelichters kunnen een aanvraag indienen voor kleine onderzoeksprojecten of een beurs voor coaching, stagebegeleiding of bijscholing op het gebied van lichtontwerpen, in binnen- en buitenland.

Niet in aanmerking komen: financiering van een regulier lichtontwerp of het maken van lichtkunst, het ontwerpen van lampen en armaturen, scholing in lichttechniek of driedimensionaal ontwerpen, en (organisatie van) lichtfestivals.

Voor het dit CultuurFonds op naam geldt een aparte aanvraagprocedure, en aanvragen is jaarlijks alleen mogelijk tussen 1 februari en 1 april.