Inspiratieprijs 2023

Dit jaar is het uitgangspunt ‘Taal als vernieuwer’.

Naast de intrinsieke waarde is taal voor veel mensen om vele redenen betekenisvol. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sociale betekenis die taal heeft, het bijdragen en vormen van eigen identiteit en het onderscheiden en verbinden van culturen.

De Inspiratieprijs van het Cultuurfonds Limburg is dit jaar voor Nina Willems en Merlijn Huntjens van PANDA Collectief.  Emile Roemer, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg reikte de prijs op 23 november uit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000.

Jury: "PANDA is een collectief dat onder de bezielde leiding van Merlijn Huntjens en Nina Willems literaire projecten op het snijvlak tussen taalkunst, poëzie en performance bedenkt en ontwikkelt. De verhalen die zij vertellen wortelen altijd in Limburg en overstijgen vaak Euregionale grenzen. Ook gaan zij grenzen van disciplines over. Altijd met literatuur - met name poëzie - en taal als uitgangspunt. Zij rekken literatuur en poëzie op en maken deze op die manier toegankelijk en relevant voor een nieuw publiek. PANDA is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de diversiteit van taalkunst en taal in kaart te brengen en zichtbaar te maken."


Jury

De jury bestaat uit Chequita Nahar, voorzitter jury en bestuurslid Cultuurfonds Limburg; bestuursleden Cultuurfonds Limburg Richard Dols en Paul Moerel; Joost Horward, coördinator regieopleiding Toneelacademie Maastricht, regisseur, theatermaker, acteur en Theo Ploeg, journalist, socioloog en docent Maastricht Institute of Arts.

Winnaars

De Inspiratieprijs wordt sinds 2011 uitgereikt door het Cultuurfonds Limburg.

  • Stefan Cools en Sandra van den Beuken van The Butterfly House

Vragen?

Mariëlle van Eijs
ambtelijk secretaris
limburg@cultuurfonds.nl