projecten
monumentenzorgnatuurLandelijkLimburgArcen

Kasteel Arcen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds selecteert jaarlijks een buitenplaats die een grote en noodzakelijke herstelbijdrage voor natuur en erfgoed verdient. Dit jaar ontvangt Kasteel Arcen de grote herstelbijdrage.

  • Adriana Esmeijer overhandigt de cheque voor Kasteel Arcen

De bijdrage van 100.000 euro werd op donderdag 21 juni uitgereikt door Adriana Esmeijer, directeur van het Cultuurfonds, tijdens een studiedag bij Kasteel Arcen over het in stand houden van erfgoed en natuur op Nederlandse Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. 

Stichting het Limburgs Landschap heeft de exploitatie van Kasteel Arcen met de Kasteeltuinen sinds 2012 in beheer om de cultuurhistorische waarden te beschermen, te ontwikkelen en vooral ook open te stellen voor publiek.

Kasteel Arcen is al sinds 1976 in beheer van het Limburgs Landschap en in 2012 hebben ze ook de exploitatie van de Kasteeltuinen overgenomen. 

De bijdrage van het Cultuurfonds wordt besteed aan herstel van de kademuren en het hoofdgebouw en mogelijk ook aan het aankopen van aansluitend natuurterrein. Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Limburgnatuur

Uitbreiding Het Peelmuseum

Zoals de Peel in honderd jaar verandert en meegaat met zijn tijd, zo wil Het Peelmuseum haar verhaal over de Peel laten meegroeien met zijn tijd. Moderne landbouw is al lang niet meer het enige Moderne landbouw is al lang niet meer het enige dat het gebied drijft. Nu de samenleving vergrijst en verenigingen, voorzieningen en winkels verdwijnen, investeren inwoners volop in sociale verbinding en investeren ze in natuur met de uitbreiding van een bijenmuseum met grote bijentuin, fokprogramma voor de bijna uitgestorven zwarte bij en educatie over de bij. De nieuwe expositie geeft mensen uitleg over wat ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen.

Bekijk project
Limburgmonumentenzorg

Carillon Sint Martinuskerk

Nieuw carillon voor Sint Martinuskerk in Weert

Bekijk project
Landelijknatuur

Bast - De Bomenpodcast

Bast - De Bomenpodcast is een podcast over de weerbarstige band tussen mens en boom. De podcast is gemaakt door de Bomenstichting ter ere van het 50-jarige bestaan in 2020.

Bekijk project