projecten
monumentenzorgnatuurLandelijkLimburgArcen

Kasteel Arcen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds selecteert jaarlijks een buitenplaats die een grote en noodzakelijke herstelbijdrage voor natuur en erfgoed verdient. Dit jaar ontvangt Kasteel Arcen de grote herstelbijdrage.

Sinds 2012 heeft Stichting het Limburgs Landschap de exploitatie van Kasteel Arcen met de Kasteeltuinen zelf ter hand genomen na het faillissement van de buitenplaats. De stichting is er in geslaagd met goede plannen het tij te keren voor het kasteel en de tuinen en de cultuurhistorische waarden te beschermen, te ontwikkelen en open te stellen voor publiek. 

De buitenplaats heeft nu concreet ondersteuning nodig voor het herstel van de kademuren en het hoofdgebouw en daarnaast doet zich de mogelijkheid voor om een aansluitend natuurterrein aan te kopen. De bijdrage van het Cultuurfonds zal hieraan worden besteed.

Studiedag
Naar aanleiding van deze bijdrage organiseren het Cultuurfonds en sKBL op kasteel Arcen een studiedag op 21 juni over het in stand houden van erfgoed en natuur op Nederlandse Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (KBL). 

Deze studiedag is bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van historisch erfgoed (natuur, landschap, gebouwen, collecties) en daarbij bezoekersgroepen ontvangen.


Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Fraaie Schepsels

Een publicatie over de grote stern, een iconische zeevogel die in Nederland tot twee maal toe bijna uitgeroeid was.

Bekijk project
Landelijknatuur

Bescherm de kleine marter

Onderzoek naar het beschermen van kleine marterachtigen

Bekijk project
Landelijknatuur

Anstelvallei

Herstel en ontwikkeling van het Limburgse natuurgebied

Bekijk project
Landelijknatuur

Wereldwad

Lesmateriaal over het natuurgebied, verpakt in prachtige films en online omgeving

Bekijk project