EEF LIGGEND KASTEEL GEERT 8

Een groots kunstwerk voor het 'Eindeloos Eiland'

25 jaar Kunstspoor Noord-Beveland
Aangevraagd door
Stichting Kunstspoor Noord-Beveland
Bijdrage
€ 5.000,00
Werkterrein
beeldende kunst

Stichting Kunstspoor Noord-Beveland viert in 2023 een bijzonder jubileum: 25 jaar van kunst en cultuur op het prachtige 'Eindeloos Eiland'. Om deze mijlpaal te vieren heeft Kunstspoor een ambitieus plan opgezet: een groot kunstwerk op diverse plekken in Noord-Beveland. Naast de jaarlijkse kunstroute worden in 2023 vele extra activiteiten georganiseerd, en de betrokkenheid van de inwoners staat hierbij centraal.

Kunstenaars in gesprek met de gemeenschap

Om het jubileum te vieren, heeft Kunstspoor kunstenaars uitgenodigd om in iedere dorpskern van Noord-Beveland een tijdelijk kunstwerk te creëren. Elke kunstenaar werd gekoppeld aan een ‘kern’, waarbij inwoners werden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de kunstenaar. Het resultaat: een unieke, kunstzinnige verbinding tussen de kunstwerken en de lokale gemeenschap.

Een feestelijke zomer vol kunst en cultuur

De festiviteiten tijdens het jubileum staan in het teken van verbinding met inwoners, muziekverenigingen en festivals, waarbij beeldende kunst wordt gecombineerd met muziekvoorstellingen, dans en poëzie. Bovendien zijn veel activiteiten gericht op educatie en participatie, en het mooiste van alles: alle evenementen zijn gratis toegankelijk, waardoor kunst van en voor iedereen is.

Een duurzame samenwerking

Stichting Kunstspoor Noord-Beveland werd opgericht in 1999 met als doel artistiek potentieel in Noord-Beveland te presenteren en belangstelling te wekken. Dit doen ze onder andere door jaarlijks een kunstroute te organiseren. Dankzij samenwerking met lokale partners, muziekverenigingen en het Eindeloos Eiland Festival wordt een bruisend cultureel programma geboden voor jong en oud.

Waarom steunt het Cultuurfonds Zeeland 25 jaar Kunstspoor?

Het Cultuurfonds ondersteunt 25 jaar Kunstspoor vanwege:

  • De bijzondere bijdrage aan de culturele ontwikkeling van Noord-Beveland.
  • De unieke verbinding tussen kunstenaars en de lokale gemeenschap.
  • Het toegankelijk maken van diverse kunstvormen voor een breed publiek.
  • De focus op verbinding en participatie, waardoor kunst van en voor iedereen wordt.

Ook een project in Zeeland dat wel een bijdrage kan gebruiken?

Bekijk de mogelijkheden!