Foto 2 Geopark hgv Valleikanaal Grebbelinie

Burgerinitiatief voor natuurbehoud

informatievoorzieningen voor het Geopark, deelgebied Regio Amersfoort
Aangevraagd door
Stichting Geopark Heuvelrug i.o.
Bijdrage
€ 1.500,00
Werkterrein
natuur

Rivieren, stuwwallen, bos, heide én zand. Het gebied rondom de heuvelrug is voor bewoner of bewandelaar een unieke natuurlijk omgeving. Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht zet zich in om de gehele Heuvelrug inclusief de omliggende, waterrijke gebieden door Unesco gekwalificeerd te krijgen als Geopark.

Inwoners, ondernemers, lokale organisaties en onderwijsinstellingen brengen het verhaal van dit gebied tot leven. Hun doel? Bezoekers meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis, het water, de natuur en de cultuurhistorie van de Heuvelrug. Daarnaast willen de initiatiefnemers dat het gebied beter wordt beschermd. Duurzaamheid bij de verdere ontwikkeling van het park moet daarbij centraal staan. 

Maar dat is niet alles! De organisatie wil ook graag Unesco Geopark kwalificatie krijgen. Unesco Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde volledig worden beheerd. Het behoud van het park, de educatie over natuur en cultuur en de duurzame ontwikkeling worden dan door Unesco verzekerd. Zo kunnen ook onze achterkleinkinderen genieten van al het moois in dit park! 

Waarom steunt het Cultuurfonds Utrecht Stichting Geopark Heuvelrug?

  • Burgerinitiatieven voor behoud en beheer zijn altijd aan te moedigen. Dit burgerinitiatief draagt bij aan een bewustzijn van je leefomgeving.
  • Niet alleen voor de doorgewinterde wandelaar is dit een prachtig gebied om te ontdekken. Ook voor gezinnen, jongeren, ouderen en iedereen ertussenin valt wat te leren en ontdekken.
  • Kennis van ontstaansgeschiedenis, de natuur en de cultuurhistorie mag niet verloren gaan. Dit project helpt dit in leven te houden

Elkaar een handje helpen

De Universiteit Utrecht is het helemaal eens met de organisatie en zal per 1 mei 2023 een handje helpen. Geowetenschappers Dr. Wim Hoek en Prof. Dr. Hans Middelkoop hebben zich ingezet voor een samenwerking tussen de universiteit en Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.

“We tekenen deze Partnerovereenkomst graag omdat we het samen met het Geopark belangrijk vinden zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen voor de toekomst te realiseren."

Leren van elkaar

Onlangs is er kennisuitwisseling geweest tussen verschillende natuurorganisaties. Zij houden zich allemaal bezig met het behoud van natuur. Maar ook educatie aan de volgende generaties vinden ze heel belangrijk. Tijdens de Gooische Landschapsdag brachten zij een bezoek aan het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Een prachtige wandeling door het waterrijke gebied liet maar weer eens zien hoe mooi het hier is. Die Unesco Geopark kwalificatie is een logische vervolgstap!

Bijdrage ontvangen van het Cultuurfonds Utrecht?

Bekijk de mogelijkheden!

Header wandelroutes op de utrechtse heuvelrug 10 leuke tips

Dagje naar het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht? Kijk op www.geopark-heuvelrug.nl voor de mooiste wandel- en fietsroutes. Pak de ontdekkaarten en ga op onderzoek uit!