Timebox

Virtueel tijdreizen in Limburg

educatieproject Timebox
Aangevraagd door
Stichting VVV Midden-Limburg
Bijdrage
€ 6.710,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren

Limburg, de meest archeologisch rijke provincie van Nederland, herbergt veel schatten die voor fietsers, wandelaars en lokale bewoners lang verborgen bleven. Onbewust gingen zij voorbij aan de verborgen schatten onder hun voeten. Maar een slimme app opent de deur naar deze historische geheimen.

Meer dan een routekaart

Archeo Route Limburg vormt een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes, verbindt 83 archeologische vindplaatsen en markeert deze met herkenbare speervormige sculpturen. Terwijl je de routes volgt, kun je via de app interactieve functies gebruiken om meer te leren over het rijke verleden van deze vindplaatsen.

Timebox 5

Kijkdoos van het verleden

In de app zit ook een virtuele tijdcapsule waardoor je 10 archeologische tijdvakken en thema's zoals landschap, bewoning, strijd en geloof kunt verkennen.

Hoe werkt het? Open in de app TimeBox, kies een tijdvak en plotseling bevind je je middenin een 360 graden wereld van het verleden. Een virtuele archeoloog begeleidt je kort door het gekozen verhaal, ondersteund door een spannend sounddesign. Beweeg je telefoon om de omgeving van alle kanten te verkennen en zoek naar virtuele artefacten die specifieke aspecten van elk tijdvak vertegenwoordigen. De bijzondere vondsten van de betreffende vindplaats kunnen worden verzameld in het ArcheoGo verzamelkabinet. Daar kun je ze in een 3D-modelviewer van alle kanten bekijken, voorzien van aanvullende informatie en ontdekken in welk museum het echte artefact te bewonderen is.

Virtuele archeoloog

Een nieuw hoofdstuk in erfgoededucatie

Ook scholen kunnen met TimeBox aan de slag. Door extra context te bieden over de periode waarin het verhaal achter het gevonden voorwerp zich afspeelt, leren kinderen meer over de geschiedenis in en van hun eigen omgeving. Een educatieve ervaring die verder reikt dan het klaslokaal, waardoor geschiedenis niet alleen wordt geleerd maar ook wordt beleefd.

Timebox 6

Waarom steunt het Cultuurfonds Limburg TimeBox?

  • De unieke verhalen in de ‘virtuele kijkdoos’ zijn historisch verantwoord en gecontroleerd door erfgoedspecialisten.
  • Met Archeo Route Limburg en TimeBox wordt geschiedenis niet alleen verteld, maar beleefd en gedeeld, waardoor Limburgs cultureel erfgoed springlevend blijft voor toekomstige generaties.
  • Archeo Route Limburg betrekt mensen, met name jongeren, op een speelse wijze bij het verleden. Daarbij werken ze samen met lokale musea met als doel de drempel te verlagen voor het betreden van een museum en het vergroten van kennis over de geschiedenis.

Draag bij aan cultuur in Limburg