20220517 Onnerpolder5

Veilige haven voor weidevogels

herinrichting Muntbosje Onnerpolder
Aangevraagd door
Collectief Groningen West
Bijdrage
€ 5.000,00
Werkterrein
natuur

Ten zuiden van de stad Groningen ligt het weidevogelgebied Onnerpolder. Een typisch veenweidegebied. Maar aan de Zuiderhooidijk nabij Onnen ligt een bijzonder stukje bos dat een risico vormt voor broedende weidevogels.

Het Muntbosje bevindt zich te midden van het uitgestrekte weidevogellandschap van de Onnerpolder. Hier broeden diverse weidevogels, waaronder grutto's, kieviten, tureluurs, wulpen, veldleeuweriken, graspiepers, gele kwikstaarten, slobeend en zomertaling. Maar als gevolg van jarenlange wildgroei en torenhoge bomen, is het Muntbosje nu een perfecte plek geworden voor een ander type vogels. Roofvogels, zoals de buizerd en andere bedreigende soorten zoals de zwarte kraai, hebben het bosje gekozen als broedplaats en uitkijkpunt. Dit vormt een direct gevaar voor de weidevogels, omdat deze roofvogels bekend staan om hun neiging tot aanvallen en het opeten van kleine dieren, waaronder de weidevogels.

Zuiderhooidijk onnenpolder

Bescherm de weidevogel

Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap maar dreigen te verdwijnen. Om deze trend tegen te gaan, gaat Collectief Groningen West het Muntbosje aanpakken. Door enkele bomen te kappen en een plas-dras aan te leggen, willen ze een veilige omgeving creëren voor weidevogels. Een open landschap met plas-drassen trekt insecten aan, wat op zijn beurt weer voedsel betekent voor de vogels.

Vogelvriendelijk uitzicht

Voor de vogelliefhebbers wordt er ook een rolstoelvriendelijk uitkijkpunt gebouwd, toegankelijk vanaf bestaande wandelroutes. Dit biedt niet alleen een mooi uitzicht over de Onnerpolder en zicht op de vogels, maar ook educatieve informatie om bezoekers bewust te maken van de waarde van weidevogels.

Natuurmonumenten Teun Veldman NAMO87563
Foto: Teun Veldman voor Natuurmonumenten

Waarom steunt het Cultuurfonds Groningen het aanpakken van het muntbosje?

  • Bevordering van biodiversiteit en bescherming van bedreigde weidevogels.
  • Creëren van een toegankelijke en educatieve omgeving voor vogelliefhebbers.
  • Ondersteuning van duurzaam beheer en behoud van het karakteristieke Nederlandse landschap.
  • Stimuleren van natuurbewustzijn en betrokkenheid van de lokale gemeenschap.
Bijdragen aan natuurbehoud en -herstel?

Geef aan natuur!