Portret van Lizzy Ansingh Thérèse Schwartze 1902

Hoe vrouwelijke kunstverzamelaars de geschiedenis beïnvloedden

digitale publicatie Vrouwelijke verzamelaars in de Nederlandse kunst, 1780-1980
Aangevraagd door
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Bijdrage
€ 40.000,00
Werkterrein
beeldende kunst
Doel
kunstgeschiedenis rechtzetten

De oprichter van het Kröller-Müller Museum? Een vrouw (Helene Kröller-Müller). De grondlegger van Museum Singer Laren? Een vrouw (Anna Singer-Spencer Brugh). En wie zorgde ervoor dat het oeuvre van Vincent van Gogh bewaard is gebleven? Je raadt het al. Dat was inderdaad een vrouw (Jo van Gogh-Bonger.)

Toch is de kans groot dat je nog nooit van hen gehoord hebt. Kunstgeschiedenis richtte zich tot nu toe voornamelijk op de rol van mannelijke kunstverzamelaars. Met publicaties, expertmeetings, symposia en een podcast zet het RKD recht wat scheefgegroeid is.

Waar is de andere helft?

Met deze uitingen deelt het RKD resultaten uit het lopende onderzoek naar vrouwelijke, Nederlandse kunstverzamelaars uit de periode 1780-1980. Tot nu toe zijn er zo’n 150 ontdekt die een plaats verdienen in de canon. Dit onderzoek is onderdeel van De Andere Helft. Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld, 1780-1980, een samenwerking tussen 24 musea en onderzoeksinstellingen.


‘Wanneer het om schilderijen gaat leken vrouwen ‘avontuurlijker’ te verzamelen’

Onderzoeksgroep RKD ·

Waarom steunt het Cultuurfonds onderzoek naar vrouwelijke verzamelaars?

Zoals vrouwen in de gehele kunstgeschiedenis zijn vergeten zijn ook hun verzamelactiviteiten verborgen geraakt. Soms omdat hun namen verdwenen als ze trouwden, soms omdat hun collectie niet gewaardeerd werd. Het is tijd dat hier verandering in komt.

  • Omdat er in de oriëntatiefase van het onderzoek alleen al 150 vrouwelijke verzamelaars bekend zijn geworden die een duidelijkere plaats verdienen in de Nederlandse verzamelgeschiedenis.
  • Het project heeft tot doel aandacht voor vrouwen in de kunstwereld duurzaam in te bedden binnen de kunstgeschiedenis.
  • Alle informatie over vrouwen in de Nederlandse kunstwereld wordt centraal en voor iedereen online toegankelijk gemaakt.
  • Nieuwe informatie wordt onder begeleiding geschreven door jonge kunsthistorici aan het begin van hun carrière.

Meer aandacht voor de rol van vrouwen in de kunst

Draag bij aan een inclusieve kunstwereld, sluit je bij ons aan. Met jouw bijdrage kunnen we de toekomst gelijkwaardiger maken.

Dit project kreeg een toekenning uit: