EB 15 in de haven goto MK1

Honderd jaar oude botter vaart weer

restauratie platbodem EB15
Aangevraagd door
Botterstichting Elburg
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
erfgoed & monumentenzorg
Impact
oude botter als nieuw

Jarenlang lag hij weg te kwijnen: de originele vissersbotter EB15 uit Elburg. Een eiken platbodem die in 1904 werd gebouwd door werf De Haas in Monnickendam. Tot 1958 werd ermee gevist en daarna raakte het schip ‘kwijt’.

Hij bleek al die jaren in een weiland te liggen. Toen scheepstimmerman Kees Leusink in 2018 begon met de restauratie was de botter niet meer dan een scheepswrak. Met de hulp van vele vrijwilligers lukte het Leusink om de boot in drie en half jaar weer vaarklaar te maken.

Botter EB15 is op traditionele wijze gerestaureerd

Waarom steunt het Cultuurfonds de restauratie van botter EB15?

Botters zijn de meest bekende, historische vissersboten die op de Zuiderzee hebben gevist. Naar schatting varen er nog zo’n zestig in Nederland rond.

  • Botters vormen belangrijk maritiem erfgoed.
  • De grootschalige restauratie wordt op traditionele wijze gedaan. Deze wordt nauwkeurig vastgelegd op video zodat deze werkwijze bewaard blijft voor toekomstige generaties.
  • Aan de restauratie van de botter werken stagiaires mee die zo het vak van scheepsbouwer op de traditionele manier leren.

In 2022 is botter EB15 weer te water gelaten

Het Cultuurfonds

Voor het behoud van varend erfgoed

Samen met onze donateurs zorgen we voor het maritiem erfgoed van Nederland. Wens jij toekomstige generaties ook een behouden vaart? 

Dit project kreeg een toekenning uit: