Verzetsmuseum 2022 51 fotocredit Verzetsmuseum Amsterdam

Honderd mensen, honderd keuzes

tentoonstelling Vernieuwing vaste opstelling Verzetsmuseum Amsterdam
Aangevraagd door
Stichting Verzetsmuseum Amsterdam
Bijdrage
€ 40.000,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren

In het vernieuwde verzetsmuseum in Amsterdam worden naast de verhalen van verzetsstrijder ook de verhalen van SS’ers, Jodenjagers en NSB’ers verteld. Het museum wil af van het hokjes-denken over de Tweede Wereldoorlog.

In het museum komen honderd mensen aan het woord. Vanuit hun perspectief leer je waarom ze in de Tweede Wereldoorlog een bepaalde keuze maakten. Het Verzetsmuseum wil zo laten zien dat de tweedeling ‘goed’ en ‘fout’ te simpel geredeneerd is. In de praktijk waren mensen niet óf slachtoffer óf dader. Door nuances aan te brengen hoopt het museum dat bezoekers zich met beide perspectieven kunnen identificeren.

Het Verzetsmuseum laat een nieuwe blik zien op verzetsmensen en daders

Neem een kijkje bij de nieuwe tentoonstelling, waarin het Verzetsmuseum een andere visie laten zien op de rollen van verzetshelden en de Duitse bezetter.

Zonder hulp naar het museum

Het vernieuwde Verzetsmuseum is als enig museum in Nederland zelfstandig te bezoeken door blinden, slechtzienden, doven, mensen met een functiebeperking en laaggeletterden. Het museum werkte samen met adviesgroepen van mensen met een handicap om tot een volledig toegankelijk museum te komen.

Aan het plafond van het verzetsmuseum hangen kleurrijke Duitse propagandaposters. Op één ervan is een vrolijk lachende man te zien. De tekst erbij luidt: ‘Ook zoo tevreden? Hij werkt in Duitschland’. Op een andere poster staat een groep uitgelaten soldaten met erbij de tekst: ‘Flinke kerels voor…! Meldt u bij de Waffen-SS’.

Waarom steunt het Cultuurfonds de vernieuwing van het Verzetsmuseum?

Met de vernieuwde inrichting sluit het Verzetsmuseum niet alleen aan bij nieuwe historische inzichten, maar ook bij de behoeftes van een cultureel divers en internationaler publiek. Het museum biedt meer inzicht en krijgt interactieve belevingswaarde.

  • Het vernieuwde Verzetsmuseum gaat over de dilemma’s van de gehele bevolking, toont verschillende perspectieven en zet daardoor aan tot nadenken.
  • Het museum streeft naar een optimale integratie van vorm en inhoud en betrekt bezoekers hierbij.
  • Met de hulp van mensen met een handicap is het Verzetsmuseum als eerste museum in Nederland zelfstandig toegankelijk voor de 1.850.000 Nederlanders met een visuele of auditieve beperking.
  • Er komt meer aandacht voor de geschiedenis van de Nederlandse koloniën.

Ruimte voor meerdere perspectieven

Cultuur toont je verschillende inzichten. Helpt je reflecteren op jezelf en op een ander. Helpt je je gedachten te slijpen. Steun ons in onze missie om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.