Images stories Wandelingen nederland 00ns wandelingen ns heuvelland ns wandeling heuvelland 29

Natuurherstel in Limburgse heuvels

natuurontwikkeling Reddingsplan biodiversiteit in het Zuid-Limburgse heuvellandschap
Aangevraagd door
Stichting Universiteitsfonds Wageningen
Bijdrage
€ 10.000,00
Werkterrein
natuur

“Natuurgebieden zijn vaak snippers land, soms met een hek eromheen, begrensd door een sloot. Aan de andere kant van de sloot begint dan de intensieve landbouw. Zo hebben wij mensen dat bedacht. Maar zo werkt het natuurlijk niet” Dat zijn de woorden van David Kleijn, Hoogleraar Natuurbeheer aan Wageningen University & Research (WUR). WUR gaat daarom samen met lokale partners aan de slag om het oude cultuurlandschap van het Geuldal te herstellen.

Het Limburgse Heuvelland heeft een unieke diversiteit aan flora en fauna, waaronder vele soorten die op andere plekken in Nederland zeldzaam zijn. Met het oog op het behoud van deze bijzondere natuur heeft WUR een reddingsplan bedacht

Reddingsplan

Het reddingsplan begint met een grondig onderzoek naar de rol van elke plant- en diersoort. Tegelijkertijd worden mogelijkheden voor het herstel van de biodiversiteit in het Geuldal vastgesteld. In nauwe samenwerking met bewoners, gemeenten, waterschappen, agrarische collectieven en natuurbeschermingsorganisaties wordt een gedetailleerd stappenplan ontwikkeld. Dit plan omvat verschillende aspecten, zoals het verbinden van natuurgebieden, het bieden van ondersteuning aan bewoners voor duurzaam beheer van bermen en hagen, en het omvormen van boerenland tot hooilanden. Bovendien wordt er gedacht aan de herintroductie van Zuid-Limburgse plantensoorten. De plannen zijn divers en inclusief, met als uiteindelijk doel het verhogen van de biodiversiteit, verbeteren van landbouwopbrengsten, optimaliseren van waterretentie en het naadloos integreren van het landschap.

Waarom steunt het Cultuurfonds Limburg dit reddingsplan?

  • Het project bevordert samenwerking tussen diverse belanghebbenden. Dit zorgt voor een brede gemeenschapsbetrokkenheid.
  • Door de integratie van natuurgebieden wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar ontstaat ook een naadloze overgang in het landschap.
  • Er wordt gewerkt volgens het 'doen-leren-beter doen' principe: studenten van de WUR monitoren de effecten van de ingrepen om te zien of de gewenste effecten worden gerealiseerd. Zo niet, dan wordt de aanpak aangepast.

Bezig met een natuurproject in Limburg?

Het Cultuurfonds draagt in alle provincies bij aan natuurbehoud en -versterking in Nederland. Bekijk de mogelijkheden en doe een aanvraag. Wie weet krijg je geld voor jouw natuurproject!