Headerbeeld De Schepping van de Wetenschap

Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten

tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap
Aangevraagd door
Stichting Museum Catharijneconvent
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren

Iedereen zoekt op zijn eigen manier antwoorden op grote levensvragen: sommigen vinden die in religie, terwijl anderen vertrouwen op wetenschap. Hoewel de twee op het eerste gezicht tegenpolen lijken, hebben ze meer met elkaar te maken dan je denkt. De Schepping van de Wetenschap in Museum Catharijneconvent belicht de complexe relatie, de botsingen en beïnvloeding, tussen religie en wetenschap door de eeuwen heen.

Met een divers scala aan kunstwerken, historische objecten en interactieve elementen worden bezoekers meegenomen op reis door de geschiedenis, waarbij de dialoog tussen geloof en wetenschap centraal staat. De tentoonstelling biedt een inzicht in hoe geloofstradities hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke denkwijzen en vice versa.

Marcde Beyer

"Om hier een tentoonstelling aan te wijden is een fantastisch idee en van grote waarde in een maatschappij die soms met beide worstelt.”

Marc de Beyer · directeur Teylers Museum

Blikvangers

In de tentoonstelling staan vier verschillende perspectieven centraal. Dit zijn de manieren waarop de mens naar zichzelf en de wereld kijkt, namelijk de blik naar boven (het heelal), de blik naar binnen (het lichaam), de blik naar buiten (de natuur) en de blik naar beneden (de aarde). Aan de hand van deze perspectieven vertellen de diverse werken in de tentoonstelling een intrigerend verhaal over de wisselwerking tussen geloof en wetenschap. Van middeleeuwse manuscripten die de basis legden voor moderne wetenschap tot kunstwerken die de strijd om de interpretatie van de kosmos weerspiegelen.

Hand in hand

De tentoonstelling laat zien dat geloof en wetenschap niet per se elkaars vijanden hoeven te zijn, maar elkaar aanvullen in de zoektocht naar kennis en waarheid. Door het verkennen van historische context en hedendaagse wetenschappelijke ontwikkelingen, krijgen bezoekers de kans om te reflecteren op hoe de twee elkaar hebben beïnvloed en tot welke inzichten dit heeft geleid.

Waarom steunt het Cultuurfonds De Schepping van de Wetenschap?

  • De tentoonstelling bevordert begrip en dialoog tussen aanhangers van geloof en wetenschap.
  • Het stimuleert reflectie door het tonen van historische en hedendaagse perspectieven, wat bijdraagt aan maatschappelijk bewustzijn.
  • Museum Catharijne Convent werkt samen met Museum Boerhaave en het Teylers Museum, waardoor een breder scala aan werken wordt gepresenteerd. Samen met wetenschappers en experts is ook een rijk lezingenprogramma samengesteld voor extra diepgang.

Legt jouw cultuurproject ook bijzondere verbanden?

Wie weet maak je kans op een bijdrage van het Cultuurfonds. Bekijk de mogelijkheden.

Dit project kreeg een toekenning uit: