W23 Curator aan het woord 1

Oog in oog

tentoonstelling Oog in Oog - De mensen achter mummieportretten
Aangevraagd door
Stichting Allard Pierson
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren

Nooit eerder kon je in Nederland zoveel oude Egyptenaren in het gezicht kijken. De tentoonstelling Oog in Oog in het Allard Pierson is een unieke kans om je te spiegelen aan mensen van zo’n 1900 jaar geleden.

Origineel door Mirjam van der Linden 
Bewerkt voor website

Dode portret

In het oude Egypte werd het lichaam van een dode gemummificeerd. Zo bleef het bewaard en kon de ziel erin terugkeren om offers in ontvangst te nemen. In de eerste vier eeuwen na Christus werd er op de mummie een geschilderd portret van de overledene bevestigd. Handig voor de dodengod Osiris om de dode te herkennen, maar ook fijn voor de nabestaanden als zij tijdens het herdenken van de dode dineerden in grafkapellen.  

Mummieportretten in bruikleen

Voor de tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten heeft het Allard Pierson de zes eigen mummieportretten weten aan te vullen met 32 bruiklenen. Deze portretten worden beschouwd als de vroegste vorm van realistische portretkunst die we kennen. Dat levensechte en persoonlijke kwam van de Romeinen en de Grieken. In die tijd hoorde Egypte namelijk bij het Romeinse rijk, en veel mensen daar identificeerden zich met de Romeins-Griekse cultuur.

De Weense handelaar Theodor Graf verzamelde in 1887 meer dan 300 portretten. Hij had ze losgemaakt van de mummies. Dit gebeurde in de 19e eeuw gebeurde vaker, regelmatig met toestemming van lokale en later koloniale autoriteiten. Tegenwoordig blijven alle opgegraven archeologische vondsten in Egypte en wordt er kritischer gekeken naar hoe er destijds met de portretten en gemummificeerde lichamen is omgegaan. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar de herkomst van de objecten (en dus ook de portretten), ook door het Allard Pierson.  

Onderzoek naar mummieportretten stoffig? Nee helemaal niet!

In de tentoonstelling worden ook enkele resultaten gepresenteerd van Face to Face, een internationaal onderzoek naar twaalf van de portretten die te zien zijn. Het is superspannende materie, misschien juist wel omdat er nog zoveel onbekend is. En minder stoffig dan je misschien denkt. Er worden interactieve technieken gebruikt zoals de ‘curtain viewer’. Met deze software kun je verschillende lagen van een beeld tegelijkertijd naast elkaar zien.

Waarom steunt het Cultuurfonds Oog in Oog?

  • De tentoonstelling belicht de Oudegyptische mummieportretten als de vroegste vorm van portretschilderkunst, waarmee bezoekers letterlijk oog in oog komen te staan met mensen uit een andere tijd en samenleving.
  • In samenwerking met internationale musea worden 35 panelen getoond, waarvan één portret nog op de mummie bevestigd is. Dit is opmerkelijk vanwege de complexiteit en fragiliteit van deze objecten.
  • De tentoonstelling plaatst de mummieportretten in hun kunsthistorische, culturele context en benadrukt recent wetenschappelijk onderzoek.
  • De tentoonstelling gaat ook over actuele thema’s zoals identiteit en vragen waar wij in deze tijd mee worstelen.

Steun jij samen met ons cultuur?

Bekijk de geefmogelijkheden!