Ti Tf02 1992i T Discotheek784p 1030x700 Co de Kruijf

Wie danst is vrij

tentoonstelling Wie danst is vrij. Clubcultuur in Amsterdam 1980 - nu
Aangevraagd door
Stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam
Bijdrage
€ 5.000,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren

In het najaar van 2023 zal het Stadsarchief Amsterdam de nacht vieren met een unieke tentoonstelling: Wie danst is vrij: Clubcultuur in Amsterdam 1980 - nu. Deze tentoonstelling belicht de belangrijkste aspecten van clubcultuur in Amsterdam van de afgelopen vier decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan media, zoals foto's, persoonlijke verhalen, flyers, video, muziek, beeldende kunst, documenten en unieke objecten. De tentoonstelling is geen chronologisch overzicht, maar concentreert zich op de verschillende kanten die het nachtleven belangrijk maken en eert de clubs die een nieuwe generatie hebben geïnspireerd.

Een tijdsgeest weerspiegeld

De clubcultuur van Amsterdam speelt een belangrijke rol in het vormgeven van de tijdsgeest. Clubs dienen niet alleen als plekken voor vermaak, maar ook als centra voor culturele en sociale interactie. Deze tentoonstelling erkent de immateriële* waarde van de clubervaring en onderzoekt hoe clubs hebben bijgedragen aan innovatie, emancipatie, experiment en creativiteit binnen de stad.

Een plek van vrijheid en expressie

Voor meerdere generaties clubgangers is het nachtleven van Amsterdam een plaats geweest om hun identiteit te ontwikkelen, vriendschappen te sluiten en liefde te vinden. In de club kan men schaamte afschudden en worden de regels van de dag even opzij gezet. Hier vieren jong en oud het bestaan in gelijke mate. De combinatie van muziek, dans, licht en andere zintuiglijke prikkels creëert ruimte voor totale extase en euforie. In het donker en dicht naast elkaar kan de waan van de dag even worden vergeten. ‘Wie danst is vrij is de lijfspreuk deze ervaring belichaamt.

Discotheek i T 1990 Foto Ronald Schmets
Discotheek iT 1990. Foto: Ronald Schmets

Een nieuwe benadering van clubcultuur

Wie danst is vrij onderscheidt zich van eerdere projecten over clubcultuur doordat het niet alleen gericht is op specifieke clubs of elektronische muziek, maar juist het maatschappelijk belang van clubcultuur in Amsterdam onderzoekt. Het project richt zich op het vastleggen van de impact van clubs op zowel makers als bezoekers en zoekt naar onvertelde verhalen en ongedocumenteerde archieven om een vollediger beeld te schetsen. Het Stadsarchief Amsterdam speelt hierbij een actieve rol als opdrachtgever voor kunstenaars en ontwerpers en als host voor meet-ups en samenwerkingsverbanden.

Deze tentoonstelling is niet alleen een eerbetoon aan de clubs van weleer, maar ook een inspiratiebron voor een nieuwe generatie die zich met de clubcultuur van Amsterdam wil verbinden. Met ruim 16.000 verwachte bezoekers zal Wie danst is vrij een bijdrage leveren aan het vieren van de nacht en het herontdekken van nachtelijke vrijheid na de uitdagende coronajaren.

*Niet tastbare waarde. Immateriële waarde gaat vaak over het sociologische/emotionele aspect.

Waarom steunt het Cultuurfonds Noord-Holland Wie danst is vrij?

Het Cultuurfonds Noord-Holland ondersteunt de tentoonstelling Wie danst is vrij. Clubcultuur in Amsterdam 1980 – nu omdat:

  • De tentoonstelling een waardevolle bijdrage is aan het culturele landschap van Amsterdam.
  • De tentoonstelling het verleden van clubcultuur belicht en het benadrukt de blijvende betekenis ervan voor de stad.
  • Het Cultuurfonds erkent het belang van clubcultuur en draagt zo bij aan het behoud van immaterieel erfgoed.
  • Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe kunstenaars en makers binnen de clubcultuur.
  • Brede samenwerking en publieksbetrokkenheid maken het project toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Een idee voor een cultuurproject in Noord-Holland?

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Weten of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage van het Cultuurfonds Noord-Holland?