BAK1

In deze school leer je ‘ultra-afhankelijk’ samenwerken

tentoonstelling Ultradependent Public School
Aangevraagd door
Stichting BAK, basis voor actuele kunst
Bijdrage
€ 15.000,00
Werkterrein
beeldende kunst
Doel
kennisdeling verbreden

Welkom in de Ultradependent Public School van BAK, basis voor actuele kunst. Deze school bestaat niet uit klaslokalen, maar uit een tentoonstelling en een uitgebreid publieksprogramma. Leren van en met elkaar aan de hand van kunst staat centraal.

In de ‘lessen’ wordt er gewerkt met zogenaamde ‘leerobjecten’: kunstwerken die het resultaat zijn van onderzoek. Elke studiegroep bestaat uit kunstenaars en buurtbewoners. Samen behandelen ze een actueel thema. Het kunstwerk dat daaruit voortkomt wordt toegevoegd aan de tentoonstelling.

Van bovenaf kijk je op zes vierkante tafels. Aan elke tafel zitten 4 of 5 mensen. Ze hebben verschillende leeftijden en achtergronden. Ze eten en zijn met elkaar in gesprek. Er gaat een schaal met aardappelkroketjes rond. Boven hen hangt een groot installatiekunstwerk van Jeanne van Heeswijk. Het bestaat uit aardappels die door middel van rode draden met elkaar verbonden zijn. Zo vormen ze groepen van verschillende groottes.
Trainings for the Not-Yet (2020) - Jeanne van Heeswijk © Tom Janssen

Zonder afhankelijkheid redden we het niet

De school/tentoonstelling (doorhalen wat niet van toepassing is) werkt vanuit het principe van ‘ultra-afhankelijkheid’. Samenwerken op bepaalde vlakken is niet genoeg, om een gezamenlijke aanpak voor een duurzame en leefbare toekomst te creëren moeten mensen inzien dat we ‘ultra’-afhankelijk van elkaar zijn.

Waarom steunt het Cultuurfonds de Ultradependent Public School?

BAK is een internationaal toonaangevende presentatie-instelling waarin sociale, ideologische en milieu-gerelateerde vraagstukken door middel van kunst worden onderzocht. Dit levert originele, interessante inzichten op.

  • BAK ziet kunst als publiek domein waar ruimte is voor esthetisch politieke experimenten.
  • BAK brengt onderzoekers, kunstenaars en (lokale) gemeenschappen op een gelijkwaardige manier samen.
  • Sinds 2000 ontwikkelt BAK institutionele modellen om politieke kunst vorm te geven. De Ultradependent Public School is hier onderdeel van.

Maria Hlavajova, artistiek directeur van BAK, legt uit hoe kunst sociale verandering in gang kan zetten.

Zelf met kunst sociale verandering in gang zetten?

Vraag een financiële bijdrage voor je project aan.

Dit project kreeg een toekenning uit: