Bailly David Self portrait With Vanitas Symbols 1651

Wie was David Bailly?

tentoonstelling David Bailly - Tijd, dood en ijdelheid
Aangevraagd door
Museum De Lakenhal
Bijdrage
€ 40.000,00
Werkterrein
beeldende kunst
Doel
Kennismaking met David Bailly

Hij maakte een van de meest spectaculaire schilderijen over vergankelijkheid: Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder uit 1651. Het zit vol raadselachtige iconografie. Dankzij hem werd het vanitasgenre groot in het Leiden van de 17e eeuw. Toch weet bijna niemand wie David Bailly is.

Met de tentoonstelling David Bailly - Tijd, dood en ijdelheid toont Museum De Lakenhal zijn vanitasschilderij in context en krijgt David Bailly een gezicht. Het museum deed de afgelopen jaren onderzoek om de mysteries rondom Bailly te ontrafelen. Ze ontdekte nieuwe schilderijen en figuren die van zijn stilleven verdwenen.

Een uitsnede van David Bailly’s Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder uit 1651. In de donkergrijze muur in de achtergrond is vaag het gezicht van een jonge vrouw die naar links kijkt zichtbaar.
Wie is de mysterieuze vrouw in Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder (1651) - David Bailly?

Who’s that girl?

Met behulp van een macro-XRF scanner en infraroodreflectografie hebben onderzoekers als het ware door de verflagen van het vanitasstilleven gekeken. Zij ontdekten dat de schim van een vrouw (die vaag zichtbaar is achter het glas midden op tafel) een compleet uitgewerkt portret is. Wie is deze vrouw? En waarom is ze in de loop van het schilderproces naar de achtergrond verdwenen?

Het zelfportret uit Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder. Op het portret is David Bailly zelf te zien. Hij draagt een chique, bruine mantel met grote witte kraag, een grijze puntsnor met sik en heeft halflang, golvend grijs haar. Op zijn achterhoofd is nog net een donker hoofddeksel zichtbaar.
David Bailly

‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas’ (IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid')

David Bailly ·

Waarom steunt het Cultuurfonds deze tentoonstelling?

De tentoonstelling David Bailly - Tijd, dood en ijdelheid komt voort uit meerjarig onderzoek van Museum De Lakenhal in samenwerking met Rijksmuseum Amsterdam en de Universiteit Leiden. Aan dit onderzoek lag een duidelijke noodzaak ten grondslag: er was bijna niets bekend over David Bailly. De tentoonstelling:

  • Toont de resultaten van meerjarig kunsthistorisch en materiaal-technisch onderzoek.
  • Laat bezoekers oefenen met het kijken naar kunst en maakt het vanitasgenre invoelbaar door het op originele wijze te vertalen naar de wereld van nu.
  • Toont  het werk van David Bailly in de context van zijn tijd, door het samen te tonen met werk van tijdgenoten als Gerard Dou, Jan Lievens en Rembrandt (90 schilderijen in totaal).
  • Bezoekers ontdekken het oeuvre en leven van deze onterecht vergeten meester.

Draag ook bij aan bijzondere tentoonstellingen.

Geef aan cultuur. Eenmalig of voor een langere periode. Groot of klein. Elke bijdrage is welkom.