Doel Drentse Anjer Prijs

 • Het belonen van unieke prestaties voor instellingen of groepen die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laten zien.
 • Het in de schijnwerpers zetten van de culturele stichting of vereniging omdat ze zich op een bijzondere manier inzetten voor kunst en cultuur.
 • De culturele instelling helpen om de kunst en cultuur meer en beter te laten zien.

Regels voor voordragen

 • De voorgedragen stichting of vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (rechtspersoon zonder winstoogmerk).
 • In de statuten moet een culturele doelstelling staan.
 • Elk jaar kunnen stichtingen of verenigingen aangemeld worden voor de prijs.
 • Het Cultuurfonds Drenthe stuurt een oproep voor voordrachten naar de pers.
 • Als je denkt dat een stichting/vereniging aan de regels voldoet kan je die voordragen.
 • Je kan voordragen door een formulier in te vullen.

Wanneer kom je in aanmerking?

De Drentse Anjerprijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

 1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt.
 2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen binnen de kunst en cultuur in Drenthe.
 3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Jury

De jury bestaat uit mensen die bekend zijn met de verschillende werkterreinen. Zij kiezen uit alle voordrachten 3 genomineerden. Als je genomineerd bent laten we je dit weten.

Deze 3 stichtingen/verenigingen moeten dan omschrijven hoe zij zich op het gebied van kunst en cultuur willen ontwikkelen in Drenthe. Ook moeten ze aangeven hoe zij de prijs van € 5.000 hiervoor zouden gebruiken. Bijvoorbeeld door een voorstelling op een bijzonder festival, het kopen van apparatuur of het uitgeven van een boek.

Dit kan door het op te schrijven (maximaal 1.000 woorden) of een filmpje te maken. Dit noemen we het ambitieplan.

Als we dit hebben gekregen, dan kiest de jury een winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. De uitreiking was op vrijdag 3 november 2023.

De Drentse Anjer 2023

De Drentse Anjer Prijs 2023 ging naar Stichting ZODfilm, bekend van de film Grenzeloos Verraad. De jury stond dit jaar voor een lastige keuze. Waar Amateur Kunstenaars Emmen al decennia lang een inspirerend podium biedt voor inwoners om zich creatief en artistiek te ontwikkelen, het Stedelijk Museum Meppel zich recent met een gedreven en ambitieus team vrijwilligers onderscheidt in het presenteren van de rijke geschiedenis van Meppel, is ZOD in staat gebleken een film te realiseren die de wereld over ging en de filmcultuur in Drenthe aanjaagt. De jury is daarom van mening dat de prijs dit jaar toekomt aan ZOD.

Uit het juryrapport: “ZODfilm is een club die Drenthe letterlijk en figuurlijk op de kaart heeft gezet. Die Drenthe heeft getoond als een plek waar mensen voor elkaar klaar staan, de schouders er onder willen zetten en waar veel te bereiken valt als partijen het samen doen. Hiermee is de organisatie een belangrijke ambassadeur voor Drenthe en zijn inwoners. De jury wil met het toekennen van de prijs zijn waardering uitspreken voor de bruisende ambitie van de stichting om in Drenthe te bouwen aan een aantrekkelijk filmklimaat waarin ook jonge talenten kansen krijgen.”

Prijswinnaars

Dit zijn de winnaars van de afgelopen jaren.

 • Stichting ZODfilm