Doel Groene Anjer Prijs

 • Het belonen van unieke prestaties, stichtingen of verenigingen die op een bijzondere manier de natuur in Drenthe laten zien.
 • Het in de schijnwerpers zetten van de culturele stichting of vereniging omdat ze zich op een bijzondere manier inzetten voor natuur.
 • De stichting of vereniging helpt om de natuur te houden, maar zet zich ook in om projecten te ontwikkelen op het gebied van natuur

Regels voor voordragen

 • De voorgedragen stichting of vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (rechtspersoon zonder winstoogmerk).
 • In de statuten moet staan dat ze werken op het gebied van natuur en landschap.
 • Elk jaar kunnen stichtingen of verenigingen aangemeld worden voor de prijs.
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe stuurt een oproep voor voordrachten naar de pers.
 • Als je denkt dat een stichting/vereniging aan de regels voldoet kan je die voordragen.
 • Je kan voordragen door een formulier in te vullen.

Wanneer kom je in aanmerking?

De Groene Anjerprijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

 1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt.
 2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen op het gebied van behoud en ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
 3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Jury

De jury bestaat uit mensen die bekend zijn met de werkterreinen. Als het nodig is komt de jury langs bij genomineerden. De jury kiest uit alle voordrachten 3 genomineerden. Als je genomineerd bent laten we je dit weten.

Deze 3 stichtingen/verenigingen moeten dan omschrijven hoe zij zich op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit willen ontwikkelen in Drenthe. Ook moeten ze aangeven hoe zij de prijs van € 5.000 hiervoor zouden gebruiken.

Dit kan door het op te schrijven (maximaal 1.000 woorden) of een filmpje te maken. Dit noemen we het ambitieplan.

Als we dit hebben gekregen, dan kiest de jury een winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. De uitreiking is op vrijdag 3 november 2023.

Prijswinnaars

Dit zijn de winnaars van de afgelopen jaren.

 • Vereniging De Hamerlanden