Doel Groene Anjer Prijs

 • Het belonen van unieke prestaties, stichtingen of verenigingen die op een bijzondere manier de natuur in Drenthe laten zien.
 • Het in de schijnwerpers zetten van de culturele stichting of vereniging omdat ze zich op een bijzondere manier inzetten voor natuur.
 • De stichting of vereniging helpt om de natuur te houden, maar zet zich ook in om projecten te ontwikkelen op het gebied van natuur

Regels voor voordragen

 • De voorgedragen stichting of vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (rechtspersoon zonder winstoogmerk).
 • In de statuten moet staan dat ze werken op het gebied van natuur en landschap.
 • Elk jaar kunnen stichtingen of verenigingen aangemeld worden voor de prijs.
 • Het Cultuurfonds Drenthe stuurt een oproep voor voordrachten naar de pers.
 • Als je denkt dat een stichting/vereniging aan de regels voldoet kan je die voordragen.
 • Je kan voordragen door een formulier in te vullen.

Wanneer kom je in aanmerking?

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

 1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt.
 2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen op het gebied van behoud en ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
 3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Jury

De jury bestaat uit mensen die bekend zijn met de werkterreinen. Als het nodig is komt de jury langs bij genomineerden. De jury kiest uit alle voordrachten 3 genomineerden. Als je genomineerd bent laten we je dit weten.

Deze 3 stichtingen/verenigingen moeten dan omschrijven hoe zij zich op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit willen ontwikkelen in Drenthe. Ook moeten ze aangeven hoe zij de prijs van € 5.000 hiervoor zouden gebruiken.

Dit kan door het op te schrijven (maximaal 1.000 woorden) of een filmpje te maken. Dit noemen we het ambitieplan.

Als we dit hebben gekregen, dan kiest de jury een winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 29 november 2024. 

Procedure

 • Je vult het formulier helemaal in.
 • Deze mail je naar groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.
 • Alle voordrachten voor 2 juni 2024 worden bekeken door de jury.
 • Rond 1 juli maken we bekend wie genomineerd zijn.
 • Daarna maken de genomineerden hun ambitieplan.
 • Uiterlijk 8 september 2024 moeten de ambitieplannen zijn gemaild naar groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.
 • De uitreiking van de Groene Anjer Prijs is op 29 november 2024. Diezelfde dag wordt ook de Drentse Anjer Prijs uitgereikt.

De Groene Anjer 2023

De Groene Anjer Prijs 2023 ging naar Werkgroep Zeijerwiek en omgeving. Stichting Werkgroep Landschap & Natuur Eelde en Werkgroep Veentjes van Vereniging Dorpsbelangen Taarlo waren de andere genomineerden. Volgens de jury zijn alle drie van grote waarde en in zekere zin zijn er veel overeenkomsten. Het zijn prachtige voorbeelden van hoe je in een gebied dichtbij huis samen ergens de schouders onder kan zetten. De werkgroepen zijn hun werkzaamheden gestart vanuit een verlies van landschappelijke schoonheid rond het eigen dorp, maar hebben dat alle drie op positieve, inspirerende en energieke wijze omgebogen.

Uiteindelijk was de jury unaniem van oordeel dat de Groene Anjer Prijs van 2023 vanwege hun lange staat van dienst en het feit dat ze een inspiratiebron zijn of zijn geweest voor talloze andere werkgroepen in Drenthe, naar de Stichting Zeijerwiek en omgeving gaat. Uit het juryrapport: “De Stichting Zeijerwiek en omgeving is al veertig jaar actief in het behoud en beheer van de eigen natuurlijke woonomgeving waarin de oude vaart van en naar het dorp nog steeds centraal staat. (…) De jury waardeert vooral ook de continuïteit van de werkgroep via verschillende generaties in het dorp.

Prijswinnaars

Dit zijn de winnaars van de afgelopen jaren.

 • Werkgroep Zeijerwiek en omgeving