Friese Anjer 2023

Hylke Speerstra is de winnaar van de Fryske Anjer van 2023. Hij is een van de grootste literaire talenten van Fryslân en van grote betekenis voor de Friese literatuur. Hij heeft de Friese taal en specifiek Friese thema’s via zijn boekwerken voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Een verhalenverteller pur sang wiens werk gekarakteriseerd wordt door een journalistieke inslag en rijk taalgebruik. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 5.000. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema.

Winnaars

Dit waren de winnaars tot nu toe.

  • Hylke Speerstra, schrijver en van grote betekenis voor de Friese literatuur.