De provincie stelt op 20 juni een subsidieregeling open die vernieuwende projecten over de Tweede Wereldoorlog in Brabant stimuleert. De initiatiefnemers moedigen projecten aan die jongere generaties betrekken bij het herdenken en het vieren van vrede en vrijheid.

Brabant Herinnert: Brug naar Vrijheid

De regeling moedigt organisaties aan om zich aan te sluiten bij het provinciale programma Brabant Herinnert. Daarin staat het thema 'Brug naar Vrijheid' centraal. Dit thema symboliseert de verbinding tussen het verleden en heden, maar ook de verbinding tussen generaties, locaties en mensen. Door aan te haken bij het thema ontstaat er binnen Brabant één gezamenlijk programma dat de impact van de Tweede Wereldoorlog en de relevantie van vrede en vrijheid zichtbaar maakt. Door verhalen te delen en te reflecteren op de dilemma's van toen, worden de waarden van vrijheid en vrede op een actuele en toegankelijke manier gepresenteerd.

Subsidieregeling: 80 jaar vrijheid

De nieuwe subsidieregeling richt zich op het stimuleren van projecten die de kennis over de Tweede Wereldoorlog vergroten, het begrip van de impact van de oorlog verdiepen en de waardering voor het leven in vrede en vrijheid te versterken. Om ook in de toekomst relevant te blijven, is er binnen de regeling speciale aandacht voor projecten die jongere generaties betrekken.

Ook worden initiatiefnemers aangemoedigd om samen te werken met kunstenaars en cross-overs te realiseren met andere sectoren als sport, kunst en cultuur. Op deze manier ontstaan er nieuwe vormen van herdenken en vieren voor nieuwe doelgroepen.

4 A5 A9182

‘We dragen graag bij aan projecten die vrijheid op een vernieuwende manier voelbaar maken. Met het inzetten van verbeelding komen verhalen tot leven en kunnen we jonge Brabanders de waarde van vrede laten ervaren’,

Jan Speelman · ambtelijk secretaris het Cultuurfonds Noord-Brabant

Aanvraag doen

Vanaf 20 juni kun je op deze pagina een subsidieaanvraag doen. Download hieronder het aanvraagformulier en format projectplan en mail de ingescande formulieren naar noordbrabant@cultuurfonds.nl. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Alle voorwaarden vind je op de website van Provincie Brabant.

Download het aanvraagformulier en mail het ingescande formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Foto: Mirella Beau