Let op: begint het dossiernummer van jouw aanvraag met een 4 maak dan gebruik van de oude manier.

Algemeen

Vervaldatum

Onze bijdrage aan het project reserveren we in principe 2 jaar. Na die 2 jaar vervalt dit bedrag. Een verlenging is na overleg mogelijk.

Voorschotten worden in principe niet gegeven.

Garantiebijdrage

De bijdrage is een garantiebijdrage. Dat betekent dat de definitieve hoogte wordt vastgesteld met de eindafrekening. De bijdrage is uitsluitend bedoeld om, na aftrek van andere inkomsten, een eventueel tekort aan te vullen.

Wijzigingen

Zijn er belangrijke veranderingen in het projectplan en/of in de begroting/het dekkingsplan? Laat het ons meteen weten per mail. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage.

De uitbetaling

Na afloop van het project kan de financiële verantwoording uitsluitend via het aanvraagportaal worden ingediend. Onder het kopje ‘Mijn aanvragen’ kan je selecteren voor welke aanvraag je een betaalverzoek wilt indienen.

Het Cultuurfonds kan een boekhoudkundige controle vragen van de ingediende verantwoording.

Je zult gevraagd worden om de volgende documenten te uploaden:

 1. Een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het voorschot moet worden uitgekeerd, met daarop in ieder geval:
  1. de naam van de rekeninghouder
  2. het rekeningnummer 
  3. de datum waarop het bankafschrift is gedownload. Het bankafschrift mag maximaal twee weken oud zijn op het moment van indienen van het betaalverzoek.
 2. Een financieel overzicht dat er als volgt uitziet:
  1. 1e kolom: de uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag
  2. 2e kolom: de werkelijke uitgaven en inkomsten
 3. Scan van facturen (zie hieronder bij N.B.)
 4. Een kort evaluatieverslag
 5. Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo
 • Bij de afwikkeling van concerten, festivals, manifestaties e.d. is het bij punt 3 voldoende om de nota’s van de drie grootste posten, die specifiek op een cultureel onderdeel betrekking hebben, te uploaden. Het totaalbedrag van de geüploade facturen moet minstens gelijk te zijn aan de toegekende bijdrage. Als de toegekende bijdrage geoormerkt is voor bepaalde kosten, moeten alle facturen van deze kosten geüpload te worden.
 • Bij de afwikkeling van de aankoop van instrumenten, apparatuur, inrichting en overige investeringen hoef je alleen scans van (een) factuur/facturen en een bewijs van betaling te uploaden.
 • Bij de afwikkeling van een publicatie die door een uitgever wordt gerealiseerd, kunnen de punten 2 t/m 5 worden overgeslagen, maar moet je wel het Calculatieformulier publicaties uploaden. Dit formulier vind je bij de downloads onderaan deze pagina.

Contact

Bij vragen kun je ons bellen. Houd dan het aanvraagnummer bij de hand. Via ons overzicht van provinciale afdelingen vind je de contactgegevens.