Kan ik een aanvraag indienen?

De doelgroep die een aanvraag kan indienen zijn collectie beherende erfgoedinstellingen met een museale publieksfunctie in Zuid-Holland. Dit zijn alle grote, middelgrote en kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen. Het gaat in totaal om ca. 350 instellingen.

Sommige instellingen worden structureel gesubsidieerd door overheden. Het Cultuurfonds Zuid-Holland kan in deze gevallen toch een bijdrage overwegen als het een uitzonderlijk project betreft waarvoor de structurele ondersteuning niet bedoeld of ontoereikend is.

Waarvoor kan ik geld aanvragen?

Een collectie beherende instelling die tot de doelgroep behoort kan een aanvraag indienen voor:

 • de inhuur van professionele ondersteuning bij het digitaliseringsproces en/of
 • de aanschaf van apparatuur t.b.v. de digitalisering van de collectie, bijvoorbeeld de aanschaf van een collectieregistratiesysteem, hard- en software, een scanner, fototoestel, computer of laptop.
 • Voorwaarden hierbij zijn dat de collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en de collectie vrij beschikbaar komt voor derden (bijvoorbeeld via de Canon van Zuid- Holland, Collectie Nederland of Europeana).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Het Cultuurfonds Zuid-Holland draagt per aanvraag maximaal 50% van de totale kosten bij tot een maximum van € 10.000. De overige kosten moeten door eigen bijdragen en bijdragen van derden worden gedekt. NB Helaas is het niet (meer) mogelijk om vrijwilligersuren in te zetten als cofinanciering.

Hoe dien ik een aanvraag in?

N.B. Het betreft een algemeen aanvraagformulier, dus wellicht zijn niet alle vragen op jouw situatie van toepassing. Vul dan in wat het meest in de buurt komt van jouw situatie.

Welke bijlagen moeten worden bijgevoegd?

De volgende bijlagen voeg je toe aan je aanvraag (scherm 11 van het digitaal aanvraagformulier):

 • Begeleidende brief - niet verplicht, mag ook alleen een kort projectplan zijn
 • Uittreksel van de KvK - van maximaal 1 jaar oud
 • Kopie van uw statuten
 • Jaarverslag + jaarrekening - meest recente versie
 • Projectplan
 • Begroting met dekkingsplan - mag ook in het projectplan
 • Publiciteitsplan - hoeft niet
 • Overzicht recente activiteiten - hoeft niet

Hoe en wanneer ontvang ik mijn geld?

Is je aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je van ons een bericht met alle details van de toewijzing en een link naar meer informatie over de financiële afwikkeling. Onze toekenning betreft een garantiebijdrage. Binnen twee jaar na de toekenning dien je een betaalverzoek bij ons in met een ingevuld calculatieformulier. Kijk voor meer informatie naar de voorwaarden voor financiële afwikkeling provinciale afdelingen.

Wie bel ik als ik vragen heb?

Heb je vragen tijdens het indienen van je aanvraag of betaalverzoek? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van het Cultuurfonds Zuid-Holland, telefoon +31 70 441 7709 of e-mail: zuidholland@cultuurfonds.nl.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.