Aanvraagprocedure

TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs, ingesteld door Fonds De Versterking. Deze stichting stelt elk jaar 12.500 euro beschikbaar voor toneelschrijvers die een nieuw toneelstuk gaan schrijven. En, daarnaast is er ook nog 22.500 euro te vergeven als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de productie van de voorstelling.

Criteria

Een schrijver komt in aanmerking voor TheaterTekstTalent als hij of zij voldoet aan de volgende criteria:

 • minimaal één en maximaal acht toneelstuk(-ken) van de schrijver is/zijn uitgevoerd in het professionele theatercircuit;
 • voor zijn/haar schrijverschap beschikt de schrijver niet al over publieke of private financiering;
 • de schrijver heeft de Nederlandse of Belgische nationaliteit of woont tenminste drie jaar in een van beide landen.

Dit stipendium is bedoeld voor individuele schrijvers (dus niet voor collectieven).

Het aangeleverde materiaal wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • de toneeltekst gaat over onderwerpen die relevant zijn voor volwassen publieksgroepen door de actualiteitswaarde, het maatschappelijke engagement en/of de bredere reflectie op de tijdgeest;
 • de tekst spreekt brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aan;
 • de schrijver laat met de tekst een 'nieuw geluid' horen ten opzichte van het bestaande repertoire, hetzij inhoudelijk hetzij qua vorm. 

Procedure

Om voor het stipendium van het TheaterTekstTalent in aanmerking te komen, dient de schrijver onderstaande documenten vóór 1 maart 2021 te sturen aan Jan Vos van het Cultuurfonds:

 • een door de kandidaat geschreven toneeltekst die ooit is uitgevoerd;
 • een synopsis van de nieuw te schrijven toneeltekst; (min. 2 max. 4 A4'tjes)
 • een (of meer) uitgewerkte scène('s) van de nieuw te schrijven toneeltekst; (min. 6 A4'tjes)
 • een cv van de kandidaat voorzien van geboortedatum en –plaats;
 • een beschrijving van de fase waarin het schrijverschap van de kandidaat verkeert.

Let op: de eerste drie documenten graag zonder vermelding van voor- en/of achternaam aanleveren!

Een kandidaat kan zich per ronde maximaal één keer aanmelden. De aanmelding geschiedt door de kandidaat zelf en niet door derden.

Het materiaal dient per mail te worden toegezonden aan j.vos@cultuurfonds.nl.

Jury

De jury voor 2021 bestond uit initiator van TTT Joachim Fleury, toneelschrijver Sophie Kassies, dramaturg Martine Manten, theatermaker Eran Ben-Michaël, winnaar TTT 2019 Jannemieke Caspers en adviseur Theater Myra Groenink.

Ontvangers

De winnaar van het TheaterTekstTalent Stipendium van 2021 wordt in februari bekend gemaakt. Eerdere ontvangers van het stipendium waren Tjeerd Posthuma en Warc Wortel (2021), Rineke Roosenboom (2020), Jannemieke Caspers (2019), Elly Scheele (2018), Koen Caris (2017), Maaike Bergstra (2016), Anna van der Kruis (2015) en Bo Tarenskeen (2014).