TheaterTekstTalent Stipendium

TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs. Het werd in 2013 bij het Cultuurfonds ingesteld op initiatief van stichting De Versterking. Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven.

Naast dit bedrag, dat ten goede komt aan de ontwikkeling van het toneelstuk, is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de productie van de voorstelling.

Criteria

Een schrijver komt in voor TheaterTekstTalent als hij of zij voldoet aan de volgende criteria:

 • minimaal één en maximaal acht toneelstuk(-ken) van de schrijver is/zijn uitgevoerd in het professionele theatercircuit;
 • voor zijn/haar schrijverschap beschikt de schrijver niet al over publieke of private financiering;
 • de schrijver heeft de Nederlandse of Belgische nationaliteit of woont tenminste drie jaar in een van beide landen.

Het aangeleverde materiaal wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • de toneeltekst gaat over onderwerpen die relevant zijn voor volwassen publieksgroepen door de actualiteitswaarde, het maatschappelijke engagement en/of de bredere reflectie op de tijdgeest;
 • de tekst spreekt brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aan;
 • de schrijver laat met de tekst een 'nieuw geluid' horen ten opzichte van het bestaande repertoire, hetzij inhoudelijk hetzij qua vorm. 

Procedure

Onderstaande documenten moeten vóór 1 februari 2019 worden ingestuurd:

 • een door de kandidaat geschreven toneeltekst die al is uitgevoerd;
 • een synopsis van de nieuw te schrijven toneeltekst (min. 2 max. 4 A4'tjes);
 • een (of meer) uitgewerkte scènes van de nieuw te schrijven toneeltekst (min. 6 A4'tjes);
 • een cv van de kandidaat voorzien van geboortedatum en -plaats;
 • een beschrijving van de fase waarin het schrijverschap van de kandidaat verkeert.
 • NB: Een kandidaat meldt zich zélf aan. Dit kan maximaal één maal per aanmeldingsronde. 

Stuur het materiaal naar:
Myra Groenink
Adviseur bestedingen Theater & Film
m.groenink@cultuurfonds.nl

Let op: vermeld niet uw eigen naam bij de synopsis en de uitgewerkte scène, omdat de beoordeling gedeeltelijk op basis van anonimiteit is.

De aanmeldingen worden beoordeeld door de jury. Na een voorselectie mogen maximaal acht kandidaten hun plan presenteren aan deze jury in mei 2019.

Voor vragen, neem contact op met:
Myra Groenink
Adviseur theater, film & dans
020 520 6130

Jury en winnaars

De jury bestaat uit advocaat en initiator Joachim Fleury, dramaturg Cecile Brommer, Naomi Velissariou en toneelschrijver Sophie Kassies. De winnaar van dat jaar neemt eveneens zitting in de jury en wordt opgevolgd door de volgende winnaar.

Winnaars
Het TheaterTekstTalent Stipendium van 2019 ging naar Jannemieke Caspers. Eerdere ontvangers van het stipendium waren Elly Scheele in 2018, Koen Caris in 2017, Maaike Bergstra in 2016, Anna van der Kruis in 2015 en in 2014 Bo Tarenskeen.

Met het TheaterTekstTalent Stipendium wil het Cultuurfonds het theaterveld een kwaliteitsimpuls geven. Met het financieren van nieuw werk van geëngageerde toneelschrijvers hopen de initiatiefnemers bestaande én nieuwe publieksgroepen met actueel nieuw toneelrepertoire in aanraking te brengen.