Aanvraagprocedure

TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs, ingesteld door Fonds De Versterking. Deze stichting stelt elk jaar € 12.500 beschikbaar voor toneelschrijvers die een nieuw toneelstuk gaan schrijven. Daarnaast is er € 20.000 te vergeven als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de productie van de voorstelling. Ten slotte is er € 2.500 beschikbaar voor de laureaat om te besteden aan coaching of voor een tussentijdse presentatie of lezing.

Criteria

Een schrijver komt in aanmerking voor TheaterTekstTalent als hij of zij voldoet aan de volgende criteria:

 • minimaal één en maximaal acht toneelstuk(-ken) van de schrijver is/zijn uitgevoerd in het professionele theatercircuit;
 • voor zijn/haar schrijverschap beschikt de schrijver niet al over publieke of private financiering;
 • de schrijver heeft de Nederlandse of Belgische nationaliteit (of woont tenminste drie jaar in een van beide landen) en is actief in het Nederlandse theatercircuit;
 • BB: dit stipendium is bedoeld voor individuele schrijvers (dus niet voor collectieven).

Het aangeleverde materiaal wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • de toneeltekst gaat over onderwerpen die relevant zijn voor volwassen publieksgroepen door de actualiteitswaarde, het maatschappelijke engagement en/of de bredere reflectie op de tijdgeest;
 • de tekst spreekt brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aan;
 • de schrijver laat met de tekst een 'nieuw geluid' horen ten opzichte van het bestaande repertoire, hetzij inhoudelijk hetzij qua vorm. 

Procedure

Om voor het stipendium van het TheaterTekstTalent in aanmerking te komen, dient de schrijver onderstaande documenten vóór 1 maart 2022 te sturen aan Jan Vos van het Cultuurfonds:

 • een door de kandidaat geschreven toneeltekst die ooit is uitgevoerd;
 • een synopsis van de nieuw te schrijven toneeltekst; (min. 2 max. 4 A4'tjes)
 • een (of meer) uitgewerkte scène('s) van de nieuw te schrijven toneeltekst; (min. 6 A4'tjes)
 • een cv van de kandidaat voorzien van geboortedatum en –plaats;
 • een beschrijving van de fase waarin het schrijverschap van de kandidaat verkeert.

Let op: de eerste drie documenten graag zonder vermelding van voor- en/of achternaam aanleveren!

Een kandidaat kan zich per ronde maximaal één keer aanmelden. De aanmelding geschiedt door de kandidaat zelf en niet door derden.

Het materiaal dient per mail te worden toegezonden aan j.vos@cultuurfonds.nl.

Rond de zomer van 2022 zal de winnaar van het TTT 2023 zijn geselecteerd. De bekendmaking geschiedt op een later moment.

Jury

De jury voor 2022 bestond uit: initiator van TTT Joachim Fleury, theatermaker Eran Ben-Michaël, toneelschrijver Sophie Kassies, dramaturg Martine Manten, en winnaars van 2020 & 2021 Tjeerd Posthuma en Marc Wortel

Ontvangers

De winnaar van het TheaterTekstTalent Stipendium 2022is Ahilan Ratnamohan met zijn tekst Alle woorden die ik nog niet kende. Eerdere ontvangers van het stipendium waren Tjeerd Posthuma en Marc Wortel (2021), Rineke Roosenboom (2020), Jannemieke Caspers (2019), Elly Scheele (2018), Koen Caris (2017), Maaike Bergstra (2016), Anna van der Kruis (2015) en Bo Tarenskeen (2014).